EMKVR-ohjelmakausi 2021-2027

Tällä sivulla kerrotaan Perämeren rannikon Kalaleader-strategiasta EU:n ohjelmakaudelle 2021-2027.

Perämeren rannikon alue on ollut mukana kalatalouden paikallisessa kehittämisessä vuodesta 2008 alkaen eli kaksi EU:n ohjelmakautta. Jatkossakin alueella toimii kalaleader-ryhmä ohjelmakaudella 2021-2027. Perämeren rannikon kalaleader-strategia on hyväksytty Maa- ja metsätalousministeriössä. Saimme rahoitusta 950 000€ Euroopan meri-, kalatalous-, ja vesiviljelyrahastosta paikallisen kalaleader-strategian toteuttamiseen. Kalaleader-strategia kattaa kaupallisen kalastuksen, kalan jalostuksen, vesiviljelyn sekä kalastusmatkailun alueellisen kehittämisen tavoitteet. Strategia tulee ohjaamaan paikallisen kehittämisen rahoituksen käyttöä.


Kalaleader-strategian painopisteet

Perämeren rannikon kalaleaderin kalatalouden paikallisen kehittämisen strategian mukaiset toiminnan painopisteet ovat seuraavat.

 

 • Kalastuksen elinvoimaisuuden säilyttäminen
 • Kalaresurssin tehokkaampi hyödyntäminen mukaan lukien
  vesiviljelytuotannon kasvu
 • Kalatalousalan uusiutuminen ja verkostoituminen
 • Paikallisen kalan markkinointi sekä uusien tuotteiden ja
  markkinoiden luominen
 • Kalastusmatkailupalveluiden parempi tuotteistaminen ja
  yhteistyö muiden matkailupalveluiden kanssa

 


Perämeren rannikon kalaleader-strategia lyhyesti

Tutustu Perämeren rannikon Kalaleader-strategiaan