Ohjelmakausi 2021-2027

Tällä sivulla kerrotaan Perämeren rannikon kalaleader strategian valmistelusta EU:n ohjelmakaudelle 2021-2027.

Kalaleader strategian valmistelu

Perämeren rannikon alue on ollut mukana kalatalouden paikallisessa kehittämisessä vuodesta 2008 alkaen eli kaksi EU:n ohjelmakautta. Tavoitteena on, että alueella toimii kalaleader-ryhmä myös ohjelmakaudella 2021-2027. Tällä hetkellä on käynnissä tulevan rahoituskauden kalaleader-strategian valmistelu. Strategian toteuttaminen on määrä alkaa alkuvuodesta 2022.

Kalaleader-strategian tulee kattaa kaupallisen kalastuksen, kalan jalostuksen, vesiviljelyn sekä kalastusmatkailun alueellisen kehittämisen tavoitteet. Strategia tulee ohjaamaan paikallisen kehittämisen rahoituksen käyttöä.

Kalaleader-strategian painopisteet

Ohjelmakauden 2022-2027 kalaleader-strategian valmistelu on edennyt siihen pisteeseen, että marraskuun alussa 2021 Perämeren rannikon kalaleader-strategista on jätetty luonnos Maa- ja metsätalousministeriöön. Strategialla haetaan miljoona euroa kalatalouden paikalliseen kehittämiseen vuosiksi 2022-2027.

Tulevan kalaleader-strategian painopisteitä ovat:

 • Kalastuksen elinvoimaisuuden säilyttäminen
 • Kalaresurssin tehokkaampi hyödyntäminen mukaan lukien
  vesiviljelytuotannon kasvu
 • Kalatalousalan uusiutuminen ja verkostoituminen
 • Paikallisen kalan markkinointi sekä uusien tuotteiden ja
  markkinoiden luominen
 • Kalastusmatkailupalveluiden parempi tuotteistaminen ja
  yhteistyö muiden matkailupalveluiden kanssa

Pääset tutustumaan strategian luonnosversioon tarkemmin täältä.