Kalankuljetus proomu

Perämerellä kalankasvatuksen yhtenä merkittävimpänä liiketoiminnan kannattavuuteen vaikuttavana tekijänä on kalankuljetusten tehokkuus. Tällä hetkellä kalankasvatuksessa elävien kalojen kuljetus tehdään pääasiassa joko maitse tankkiautoilla tai vesiteitse hinaamalla kalankasvatusaltaita, jossa kalat ovat verkkoaltaassa. Kummat-kin menetelmät ovat toimivia, mutta niissä on omat rajoitteensa. Tankkiautossa saadaan kerralla liiku-teltua vain pieni määrä kalaa, ja se soveltuu parhaiten pienten (alle 100 g) kalojen siirtoon. Verkkoal-taissa voidaan siirtää isojakin kalamääriä kerralla (20-80 tonnia), mutta hinausnopeuden täytyy olla al-hainen (1-3 km) tunnissa, jotta kalat pystyvät uimaan mukana eivätkä ajaudu verkkoa vasten.

Tässä hankkeessa kehitetään uutta menetelmää kalan siirtojen tehostamiseksi.Tässä hankkeessa kehitetään ja suunnitellaan kuljetusallasta tai -proomua, jolla voisi siirtää 50-100 tonnia isoakin kalaa kerralla ja jonka nopeus voisi olla 4-7 solmua. Samaa allasta/proomua voidaan käyttää talvella kalojen säilytysaltaana satamassa ja siitä voidaan ottaa kalaa perkaukseen koko talven ja kevään ajan. Lisäksi kuljetusaltaalla voidaan kesäaikaan tuoda kalaa rantaan perattavaksi.

Hakija: Laitakarin kala Oy

Kokonaiskustannukset: 14 785€, Myönnetty tuki: 8 871€, 60%


Katso myös