Palveluiden kehittäminen ja digitalisaation edistäminen - teemahanke (2021)

Teemahankkeen teemana oli Palveluiden kehittämiseen ja digitaalisuuden edistämiseen liittyvät pienet investoinnit sekä pienimuotoinen rakentaminen.

Palveluiden kehittämiseen ja digitalisaation edistämiseen liittyvät pienet investoinnit sekä pienimuotoinen rakentaminen. Alahankkeen kokonaiskustannusarvio tulee olla 1000–8 000 euroa, josta tukitaso on 60 % kokonaiskustannuksista. Talkootyötä hyväksytään yksityisen rahoituksen osuudeksi, mikäli tuen kohteena on rakentaminen.

Hankeaika: 2021-2022


Katso myös