Palveluportaat - hanke

Palveluportaat – hankkeessa etsittiin ratkaisuja maaseudun palveluiden yhteisölliseen tuottamiseen!

Innovaatiopäivät Syötteellä

PALVELUPORTAAT -hankkeessa etsittiin ratkaisuja maaseudun palveluiden yhteisölliseen tuottamiseen. Hanketta toteutettiin Pohjois-Pohjanmaan Leader-ryhmien toiminta-alueella neljän Leader-ryhmän toimesta. Hankkeeseen valittiin jokaisen Leader-ryhmän alueelta viisi case-kohdetta, joiden kanssa tehtiin räätälöityjä toimenpiteitä palveluiden kehittämisessä. Lisäksi hankeessa kartoitettiin alueella jo ennestään palveluita tarjoavia kolmannen sektorin toimijoita.

 

Hankeaika 2016-2017

Rahoittaja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

 

Yhdistysten tuottamat palvelut – kartta

Palveluportaat – malli


Katso myös