Pyydysten huoltoluiska Maakallaan

Maakalla on Kalajoen edustalla, rannikolta n. 15km avomerelle, sijaitseva Kallankareihin kuuluva saari, jota alueen ammattikalastajat ovat perinteisesti pitäneet tukikohtanaan. Kallan kareilla kalastaa edelleen toistakymmentä kaupallista kalastajaa, joista ainakin neljä henkilöä kuuluu kaupallisten kalastajien 1. luokkaan. Kallankarit ovat erityisen tärkeä tukikohta lohen rysäkalastukselle, lisäksi alueella harjoitetaan runsaasti esimerkiksi siian verkkopyyntiä.

Usein saarella on tarvetta huoltaa ja korjata pyydyksiä. Matka mantereelle on pitkä, joten pyydysten haalaaminen sinne huollon tai korjausten ajaksi ei tule kysymykseen. Tähän saakka pyydysten huolto on tapahtunut ulkona luonnonvaraisella kivikolla, mikä on tehnyt työstä erittäin haastavaa. Niinpä saarelle onkin suuri tarve tehdä huoltoluiska, jonka päällä pyydysten huolto ja korjaustoimenpiteet sujuvat helpommin.

Hankkeen myötä Kallankarien kaupallisten kalastajien pyydysten huolto ja korjaus helpottuu oleellisesti. Näin ollen myös kaupallisen kalastuksen edellytykset Kallan kareilla paranevat ja sitä myötä investointi myös lujittaa Kallankarien pitkän kalastusperinteen jatkumista. Kun Maakallan kalastajainyhteisö toteuttaa hankkeen talkootyöllä, sen toteuttaminen on myös erittäin kustannustehokasta.

Hakija: Maakallan kalastajain yhteisö

Kokonaiskustannukset: 8 330 €, Myönnetty tuki: 4 998 €, 60%


Katso myös