Rahoitus

Perämeren rannikon kalaleader tarjoaa rahoitusta alueen kalatalouden kehittämiseen. Kalatalouden toimijoille on tarjolla myös runsaasti eri tukimahdollisuuksia suoraan Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta.

Kalaleader rahoitus

Kalaleader rahoitusta voidaan myöntää kehittämishankkeisiin, jotka ovat Perämeren rannikon kalatalousstrategian mukaisia. Rahoituksella voidaan edistää esimerkiksi seuraavien tavoitteiden toteutumista:

 

  • Paikallisen kalan käytön edistäminen
  • Kalatalouden investointien edistäminen
  • Uusien kalastajien alalle saaminen
  • Kalastuksen ja kalankäsittelyn tekninen kehitys
  • Kalastusmatkailupalveluiden kehittäminen

Investointituet kalatalouden toimijoille

Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta voi hakea tukea kalatalouden investoinneille.

 

 

Investointitukia:

  • Kaupalliseen kalastukseen
  • Kalasatamien kehittämiseen
  • Vesiviljelyyn
  • Kalanjalostukseen