Ajankohtaista Leader-toiminnasta

Uusi ohjelmakausi käynnistyy vuoden 2023 aikana.

Ohjelmakauden vaihtuminen tuo tullessaan muutoksia

Leader-toiminta toimii EU:n ohjelmakausittain ja ohjelmakausi 2014-2020 päättyi vuoden 2020 loppuun mennessä.  Ensimmäistä kertaa EU:n ohjelmakausien vaihdoksien historiassa ohjelmakausien vaihtumisen välillä toteutettiin erillinen siirtymäkausi. Siirtymäkaudella on toimittu edellisen ohjelmakauden lailla, asetuksilla ja tukimuodoilla,  mutta siirtymäkaudelle on myönnetty erillinen siirtymäkauden rahoituskehys.

Käynnissä oleva siirtymäkausi päättyy vuoden 2022 loppuun mennessä. Oulun Seudun Leader on sitonut siirtymäkauden rahoituskehyksen kokonaan. Rahoituskehyksen sitominen tarkoittaa sitä, että rahoitusta ei ole enää käytettävissä  hanke-  ja yritystukiin. Uusi ohjelmakausi käynnistyy vuoden 2023 aikana ja uudelle ohjelmakaudelle tulee uudet tukivälineet sekä uusi rahoituskehys. Tiedotamme uuden ohjelmakauden käynnistymisen ajankohdasta ja tukivälineistä, kun saamme tarkempaa tietoa niistä. Pyrimme järjestämään tukivälineisiin liittyviä infotilaisuuksia ennen vuodenvaihdetta.

Ota hakemuksesi talteen Hyrrä-hakujärjestelmästä

Hyrrä – hakujärjestelmässä olevat keskeneräiset hakemukset eivät siirry automaattisesti uudelle ohjelmakaudelle. Keskeneräisellä hakemuksella tarkoitetaan hakemusta, joka ei ole tullut vireille ja jota ei ole lähetetty Leader-ryhmän käsittelyyn. Mikäli olet aikeissa hakea tukea uudella ohjelmakaudella, muista tallentaa keskeneräinen hakemus omalle tietokoneellesi. Siirtymäkauden rahoituskehyksen loppumisen vuoksi hakemuksia ei toivota enää lähetettävän Leader-ryhmän käsittelyyn Hyrrä-hakujärjestelmässä.

Asiakas voi poistaa keskeneräiset hakemukset Hyrrä-järjestelmästä, mikäli hakemusta ei ole lähetetty Leader-ryhmän käsittelyyn. Oheisesta linkistä löydät ohjeet hakemuksen poistamiseen.

Ohjeet hakemuksen poistamiseen


Hanketoteuttajan muistilista

Ohjelmakauden vaihtumisesta huolimatta useat eri hankkeet ovat vielä käynnissä. Ohessa on hanketoteuttajan muistilista, millaisia asioita tulee ottaa huomioon hanketta toteutettaessa:

  1. Tarkasta hankkeen toteutusaika ja hae hankkeelle maksatusta

    Muista hakea hankkeen maksatusta ajoissa ja hankkeen tukipäätöksen mukaisesti. Hankkeen loppumaksatus on haettava viimeistään neljän kuukauden kuluessa hankkeen toteutusajan päättymisen jälkeen.

  2. Ennakoi hankkeen mahdolliset muutokset

    Joskus hankkeen toteutuksen aikana voi ilmetä tarvetta muutoksille. Muutos voi liittyä esimerkiksi hankeajan pidentämisen tarpeeseen tai kululuokkien tarkentamiseen. Hankkeen muutostarpeissa ota aina yhteyttä Leader-toimistoon. Neuvomme muutoshakemuksen tekemisessä. Huomiothan, että muutoksia ei saa toteuttaa, ennen kuin hankkeen muutoshakemus on vireillä Hyrrä – järjestelmässä. 

  3. Monivuotiset kehittämishankkeet: Ilmoita hankkeen toteumatiedot Hyrrässä

    Hankkeen seurantatietojen toteumatiedot tulee ilmoittaa Hyrrä – hakujärjestelmässä vuoden vaihteessa. Hankkeen hakuvaiheessa hankkeelle on asetettu tavoitetiedot ja niihin liittyviä toteumatietoja tarkastellaan vuosittain monivuotisissa hankkeissa. Yritystuki – hankkeiden osalta seurantatiedot ilmoitetaan hankkeen loppumaksuhakemuksen yhteydessä

Ohjeet seurantatietojen toimittamiseen


Mikäli sinulle tulee kysyttävää hankkeen toteuttamiseen liittyen, ole yhteydessä toimistoomme.

Neuvomme hankkeen toteuttamisen eri vaiheissa

Tästä yhteystietoihin