Kalaleader toiminta

Kalaleader toiminnalla kehitetään alueen kalataloutta toimijalähtöisesti. Perämeren rannikon alue on yksi kymmenestä Suomessa toimivasta Kalaleader alueesta. Alueelle on laadittu yhteistyössä kalatalouden toimijoiden kanssa Kalaleader strategia, jonka pohjalta kehittämishankkeita rahoitetaan.


Toimintaa ohjelmakaudella 2014-2020

  • Rahoitettuja kalatalouden kehittämishankkeita
  • Koulutuksia kalatalouden toimijoille
  • Aktivoituja investointeja
  • Opintomatkoja ja yritysvierailuja
  • Tapahtumia
  • Neuvontaa kala-alan toimijoille

Kalajaosto ohjaa kalaleader strategian toteutumista

Kalajaosta ohjaa kalaleader strategian toteutumista. Se koostuu kalatalouden toimijoista eri puolilta aluetta. Kalajaosto muun muassa antaa kalaleader hankkeista lausunnot ELY-keskukseen. Jaosto kokoontuu yleensä 3-6 kertaa vuodessa.

Katso kalajaoston kokoonpano