Kalaleader toiminta

Kalaleader toiminnalla kehitetään alueen kalataloutta toimijalähtöisesti. Alueelle on laadittu yhteistyössä kalatalouden toimijoiden kanssa Kalaleader-strategia, jonka pohjalta kehittämishankkeita rahoitetaan.


Perämeren rannikon Kalaleaderin toiminta-alue kattaa 14 Perämeren rannikon kuntaa Torniosta Kokkolaan. Alueen kunnat rahoittavat osittain Kalaleader toimintaa. Alueella toimii myös kuusi Leader-yhdistystä. Kalaleaderia hallinnoi Oulun seudun Leader. Perämeren rannikon alue on yksi kymmenestä Manner-Suomessa toimivasta Kalaleader alueesta, jotka toimivat kukin oman strategiansa mukaisesti.

Kalaleader toiminta, rahoitus ja neuvonta on tarkoitettu elinkeinokalatalouden kehittämiseen Perämeren rannikon alueella. Perämeren rannikon Kalaleader edistää toimialueensa kalataloutta rahoittamalla yleishyödyllisiä kehittämis- ja investointihankkeita sekä yksityisiä kehittämishankkeita, jotka ovat Perämeren rannikon Kalaleader-strategian mukaisia.

Aktivaattori avustaa kalatalouden toimijoita hakemaan investointitukia Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta (EMKVR), etsii ja aktivoi hanketoimijoita sekä kumppaneita, joille kerrotaan hanketoiminnasta, rahoitusmahdollisuuksista ja avustetaan hankkeen luomisessa sekä rahoituksen hakemisessa. Aktivaattori neuvoo hakijoita kehittämishankehakemusten valmistelussa ja esittelee hakemukset Kalaleader-jaostolle. Aktivaattori myös kartoittaa hankeideoita ja kehittämistarpeita alueella, verkostoituu ja auttaa etsimään yhteistyömahdollisuuksia. Hankkeiden aloittaminen tai yrityksen kehittäminen käynnistyy helpoiten ottamalla yhteyttä aktivaattoriin.


Toimintaa ohjelmakaudella 2014-2022

  • Rahoitettuja kalatalouden kehittämishankkeita
  • Koulutuksia kalatalouden toimijoille
  • Aktivoituja investointeja
  • Opintomatkoja ja yritysvierailuja
  • Tapahtumia
  • Neuvontaa kala-alan toimijoille

Mitä jäi rysään – Perämeren rannikon Kalaleaderin loppuraportti

Kalaleader-jaosto ohjaa Kalaleader-strategian toteutumista

Kalaleader-jaosto ohjaa Kalaleader strategian toteutumista. Se koostuu kalatalouden toimijoista eri puolilta aluetta. Kalaleader-jaoston tärkeimpänä tehtävänä on antaa Kalaleader hankkeista lausunnot ELY-keskukseen. Jaosto kokoontuu yleensä 3-6 kertaa vuodessa.

Katso kalajaoston kokoonpano