Kalaleader toiminta

Kalaleader toiminnalla kehitetään alueen kalataloutta toimijalähtöisesti. Alueelle on laadittu yhteistyössä kalatalouden toimijoiden kanssa Kalaleader-strategia, jonka pohjalta kehittämishankkeita rahoitetaan.


Perämeren rannikon Kalaleaderin toiminta-alue kattaa 14 Perämeren rannikon kuntaa Torniosta Kokkolaan. Alueen kunnat rahoittavat osittain Kalaleader toimintaa. Alueella toimii myös kuusi Leader-yhdistystä. Kalaleaderia hallinnoi Oulun seudun Leader. Perämeren rannikon alue on yksi kymmenestä Manner-Suomessa toimivasta Kalaleader alueesta, jotka toimivat kukin oman strategiansa mukaisesti.

Kalaleader toiminta, rahoitus ja neuvonta on tarkoitettu elinkeinokalatalouden kehittämiseen Perämeren rannikon alueella. Perämeren rannikon Kalaleader edistää toimialueensa kalataloutta rahoittamalla yleishyödyllisiä kehittämis- ja investointihankkeita sekä yksityisiä kehittämishankkeita, jotka ovat Perämeren rannikon Kalaleader-strategian mukaisia.

Aktivaattori avustaa kalatalouden toimijoita hakemaan investointitukia Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta (EMKVR), etsii ja aktivoi hanketoimijoita sekä kumppaneita, joille kerrotaan hanketoiminnasta, rahoitusmahdollisuuksista ja avustetaan hankkeen luomisessa sekä rahoituksen hakemisessa. Aktivaattori neuvoo hakijoita kehittämishankehakemusten valmistelussa ja esittelee hakemukset Kalaleader-jaostolle. Aktivaattori myös kartoittaa hankeideoita ja kehittämistarpeita alueella, verkostoituu ja auttaa etsimään yhteistyömahdollisuuksia. Hankkeiden aloittaminen tai yrityksen kehittäminen käynnistyy helpoiten ottamalla yhteyttä aktivaattoriin.


Toimintaa ohjelmakaudella 2014-2022

 • Rahoitettuja kalatalouden kehittämishankkeita
 • Koulutuksia kalatalouden toimijoille
 • Aktivoituja investointeja
 • Opintomatkoja ja yritysvierailuja
 • Tapahtumia
 • Neuvontaa kala-alan toimijoille

Mitä jäi rysään – Perämeren rannikon Kalaleaderin loppuraportti

Kalaleader-jaosto ohjaa Kalaleader-strategian toteutumista

Kalaleader-jaosto ohjaa Kalaleader strategian toteutumista. Se koostuu kalatalouden toimijoista eri puolilta aluetta. Kalaleader-jaoston tärkeimpänä tehtävänä on antaa Kalaleader hankkeista lausunnot ELY-keskukseen. Jaosto kokoontuu yleensä 3-6 kertaa vuodessa.

Katso kalajaoston kokoonpano


Kansallinen Kalatalousverkosto

Kalaleader-ryhmien koordinoima Kansallinen kalatalousverkosto vauhdittaa elinkeinokalatalouden kehittymistä solmimalla kumppanuuksia, rakentamalla verkostoja, viestimällä, kouluttamalla sekä laajentamalla aktivointi- ja neuvontatoimia Kalaleader-toiminnan ulkopuolisille alueille.

Kansallinen Kalatalousverkosto pyrkii tarjoamaan tiedon ja osaamisen lisäämistä siinä mukana olevilla kalatalouden toimijoille ja sidosryhmille, auttamaan heitä yhteistyön edistämisessä sekä luomaan uusia sekä laajentamaan jo olemassa olevia verkostoja. Verkoston tavoite on myös tehostaa tiedonkulkua ja hyvien käytäntöjen levittämistä verkoston sisällä.

Osallistuminen verkostoon tapahtuu kalatalousverkosto.fi -portaalin kautta. Tämän lisäksi kalataloutta kehitetään erityisten teemaryhmien kautta, jotka ovat avoimia kaikille kiinnostuneille. Voit ilmoittaa yhteystietosi ja sinua kiinnostavat teemaryhmät osoitteessa: https://tinyurl.com/kansallinenverkosto

 • Koulutus ja rekrytointi
 • Älykkäät kumppanuudet
 • Tiedonvälitys ja vaikuttavuus
 • Neuvonta ja kasvua tukevat toimet
 • Kansainvälisyys

Ota Kansallinen Kalatalousverkosto seurantaan myös sosiaalisessa mediassa:

Instagram: https://www.instagram.com/kansallinen_kalatalousverkosto/

Facebook: https://www.facebook.com/kansallinenkalatalousverkosto

Linkedin: https://fi.linkedin.com/company/kansallinenkalatalousverkosto?trk=public_post_feed-actor-name