Kaupallinen kalastus

Perämeren rannikolla kaupallisen kalastuksen harjoittamisella on pitkät perinteet. Alueella toimii satoja kaupallisia kalastajia, joista suurin osa harjoittaa kalastusta sivutoimisesti.  Perämerellä kaupallisessa kalastuksessa käytettyjä pyydyksiä ovat verkot, rysät ja trooli, vähäisissä määrin myös katiskat ja iskukoukut. Perämeren tärkeimmät saalislajit kaupallisessa kalastuksessa ovat siika, ahven, muikku, lohi ja silakka.


Faktoja Perämeren kaupallisesta kalastuksesta

  • Yli 600 kaupalliseksi kalastajaksi rekisteröitynyttä henkilöä
  • Yli 80:tä 1-luokan kaupallista kalastajaa
  • Tärkeimmät saalislajit ovat siika, ahven, muikku ja lohi
  • Silakkaa pyydetään Perämerestä vuosittain noin 2 miljoonaa kiloa lähinnä kalajauhotehtaalle ja turkiseläinten rehuksi
  • Perämeren rannikolla on 14 kunnallista kaupallisten kalastajien käytössä olevaa kalankäsittelytilaa

Muikkusaaliin käsittelyä Kellon Kivinimessä.

Saaliiden jakautuminen eri pyyntimuotojen kesken.

Kaupallisessa kalastuksessa käytetyt pyydykset

Perämerellä kaupallisessa kalastuksessa käytettyjä pyydyksiä ovat verkot, rysät, troolit, katiskat ja lisäksi talvella nuotta ja iskukoukut.

Verkot ovat ylivoimaisesti käytetyimpiä pyydyksiä. Niillä pyydetään kaikkia Perämeren tärkeimpiä saaliskaloja lohta lukuun ottamatta.

Myös rysiä käyttää iso osa kaupallisista kalastajista. Eri mallisilla ja eri kokoisilla rysillä pystytään pyytämään hyvin monipuolisesti eri kalalajeja. Lisäksi Perämeren matalat rannat soveltuvat erityisen hyvin rysäpyyntiin.

Trooleilla saadaan saalismäärässä mitattuna ylivoimaisesti suurin osa kaupallisen kalastuksen saaliista. Perämerellä muikku ja silakka ovat troolikalastuksen pääsaalislajit.