Seniori Leader projektin toteutus ja raportointi

Täältä löydät tarkempaa tietoa Seniori Leader projektin toteutukseen ja raportointiin liittyen.

Tuen maksaminen

Päätös tuesta tehdään kahden viikon sisällä, kun hakemus sisältää päätöksen kannalta tarvittavat tiedot. Myönnetty senioriraha maksetaan kokonaisuudessaan hakijan ilmoittamalle tilille kahden viikon sisällä päätöksenteosta.

 

Projektin toteuttajan muistilista

  • Toteuta projekti suunnitellusti.
  • Projektin toteutukseen liittyvissä muutoksissa ota yhteys Leader-toimistoon.
  • Raportoi projekti määräaikaan mennessä.

Projektin raportointi

  • Tukea saanut ryhmä tekee hankkeesta loppuraportin, joka voi olla myös kuvia tai vaikkapa video. Loppuraportoinnin yhteydessä hakija toimittaa kuitit tehdyistä hankinnoista.
  • Tuki tulee käyttää siihen projektiin, johon se on haettu. Hakijan tulee palauttaa käyttämättä jäänyt osuus tuesta. Jos projekti toteutuu kustannusarvioltaan suurempana kuin sitä on haettu, tuki ei kasva päätöksessä myönnetystä summasta.
  • Hankinnoissa (esim. yhteiset harrastusvälineet) hakijan on annettava etukäteen selvitys siitä, missä hankintoja säilytetään, miten niiden yhteiskäyttö onnistuu sekä kuka/ketkä vastaavat niiden kunnossapidosta.

Raportoi Seniori Leader projekti

Projektin tiedot
Yhteyshenkilön tiedot
Projektin raportointi
Kerro lyhyesti mitä projektissa tehtiin. Kirjoittamisen sijaan voit toimittaa kuvia tai videoita, joista selviää, että projekti on toteutettu suunnitellusti.
Ilmoita tässä projektin kokonaiskustannukset, eli kaikkien hankintojen yhteissumma.
Luettele tehdyt hankinnat ja niiden kustannukset. Luettele jokainen hankinta erikseen (esim. liikuntaväline €, luennoitsija €, taksipalvelu €).
Paljonko projektin hankintoihin on käytetty omaa rahaa? Huomioi, että omarahoitusosuus on 10% yli 400€ projekteissa.
Paljonko Seniori Leader tukea on maksettu projektin toteuttamista varten €
Projektin maksukuitit

Liitä tähän kuitit projektin aikana tehdyistä toimista ja hankinnoista. Maksimikoko on 4 Mt.

Muut liitteet

Liitä tähän kuvia projektistasi. Kuvien maksimikoko on 4 Mt / liite.

Lupa kuvien ja videoiden käyttämiseen markkinoinnissa

     Heräsikö kysyttävää? Kysy lisätietoa asiantuntijalta.     Ota yhteyttä