Strategia ohjaa Leader-yhdistyksen toimintaa

MEIJÄN VISIO 2027: Oulun Seudun Leader ry:n koko toiminta-alueen palvelutarjonta on laajentunut, palveluita on kehitetty ja säilytetty myös harvaan asutuilla alueilla. Alueen kylien toiminta on aktiivista, uusia toimijoita on saatu mukaan toimintaan ja yhteisöllisyys alueella on lisääntynyt. Asukkaiden osallisuus ja vaikutusmahdollisuudet sekä yhteistyö toimijoiden kesken on lisääntynyt. Oulun Seudun Leader ry on entistä helpommin lähestyttävä, kehittämismyönteinen ja toimintaansa edelleen kehittävä organisaatio.

Leader-toiminta on tavoitteellista ja tavoitteiden avulla pyritään saavuttamaan niita asioita, jotka alueen asukkaat ovat kokeneet tarpeellisiksi oman hyvinvoinnin ja viihtyvyyden parantamiseksi sekä elinkeinojen kehittämiseksi alueellaan. Nämä tarpeet ja tavoitteet kootaan paikalliseksi strategiaksi. Strategian avulla haetaan toimien toteuttamista varten rahoitusta Maa- ja metsätalousministeriöltä ja alueen kunnilta sekä muilta mahdollisilta rahoittajilta.

 

Strategian painopisteet

  • Elinvoimainen maaseutu
  • Matkailu
  • Aktiiviset toimijat
  • Ympäristö
  • Nuorten maaseutu