Hanketuen hakijalle

Yleishyödyllisillä investointi – ja kehittämishankkeilla tuetaan alueen elinvoimaisuutta ja innostetaan asukkaita osallistumaan omaehtoiseen maaseudunkehittämiseen!

Reitistöhanke tai tapahtuman järjestäminen?

Hanketukea myönnetään yleishyödylliseen toimintaan, jonka tarve on noussut paikalliselta tasolta. Toiminnan tulee hyödyttää mahdollisimman laajaa toimijajoukkoa ja sen vaikutukset ovat pitkäkestoiset hankkeen päättymisen jälkeen.

Mikäli sinulla on hankeidea, ole yhteydessä toimistoomme. Neuvomme ja sparraamme idean kehittämistä sekä autamme hankeprosessin käynnistämisessä.

Hanketukea voi hakea

  • Julkisoikeudelliset yhteistöt, esimerkiksi kunnat ja kuntayhtymät
  • Rekisteröidyt yhdistykset ja seurat
  • Osuuskunnat
  • Säätiöt

Hanketukimuodot

Investointihanke

 

Yhteisten, kaikkien käytössä olevien tilojen korjaaminen, rakentaminen tai laajentaminen. Yhteiseen käyttöön tulevien koneiden, laitteiden tai käyttöoikeuksien hankkiminen.

Esim. kylätalon kunnostus tai patikkareitistön rakentaminen.

Kehittämishanke

 

Palveluiden edistäminen, paikallisen kulttuurin kehittäminen tai kylän viihtyvyyden parantaminen. Nuorten projekti, ympäristöprojekti tai kansainvälinen yhteistyöhanke.

Esim. uuden tapahtuman järjestäminen tai vanhan tapahtuman laajentaminen.

Koulutus ja tiedonvälityshanke

 

 Toimintaa, jossa välitetään tietoa uusista tuotanto-, markkinointi- tai palvelumenetelmistä tai muista liiketoiminnan olennaista parantamista koskevista menetelmistä. Energia-, ympäristö- ja maaseututietouden lisääminen yrityksille tai alueen asukkaille/yhteisöille.

Esim. maaseudun yrittäjien tai kylien kehittäjien osaamisen lisääminen.

Yhteistyöhanke

 

Elinkeinotoimintaa edistävä aitoon yhteistyöhön perustuva kehittämishanke, jonka tavoitteena on esim. kehittää tai pilotoida uusia tuotteita, menetelmiä ja tekniikoita.

Teemahanke

 

Teemahanke on Leader -ryhmän oma hanke, josta myönnetään tukea pienempiin hankkeisiin, joiden kustannukset eivät ylitä tavallisen Leader – hankkeen minimituen määrää. Alahankkeiden haut avataan alueen tarpeiden ja teemojen mukaisesti. . Tukitaso määritetään teemahankekohtaisesti.

Siirtymäkauden tukirahoitus on loppunut

Tukirahoitusta ei ole enää jäljellä yritys – ja hanketukiin vuodelle 2022.

Lue lisää

Hanketuen hakuprosessi

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä ja kerro hankeideasi. Autamme sinua hankkeen suunnittelussa ja neuvomme miten edetä.

Laadi hankesuunnitelma

Laadi hankesuunnitelma, hankkeen kustannusarvio ja kokoa tarvittavat liitteet.

Täytä hakemus Hyrrässä

Täytä hakemuksesi sähköiseen asiointipalveluun Hyrrään. Lisää hakemukseen tarvittavat liitteet.

Vireilletuloilmoitus

Saat ilmoituksen, kun hakemuksesi on tullut vireille. Tästä hetkestä lähtien voit aloittaa hankkeen toteuttamisen omalla riskillä ja hankkeelle voi syntyä kuluja.

Päätöskäsittely

Leader- ryhmän hallitus käsittelee hakemuksen ja tekee hakemukseen tarkoituksenmukaisuusharkinnan. Sen jälkeen hakemus siirtyy ELY-keskukseen, jossa hakemukseen tehdään laillisuustarkastus ja viranomaispäätös.

Toteutus ja maksatus

Tutustu huolellisesti viranomaispäätökseen. Päätöksessä on ohjeistus maksatuksen hakemiseen.  Noudata päätöksessä esitettyjä määräaikoja, kun toteutat hanketta ja haet maksatusta.

     Tartu tuumasta toimeen. Kysy lisätietoa asiantuntijalta.     Ota yhteyttä

Eikun tuumasta toimeen