Kalatalous

Tervetuloa tutustumaan Perämeren rannikon Kalaleaderiin

Perämeren rannikon Kalaleaderin toiminnan tarkoituksena on kehittää ja vahvistaa toiminta-alueensa elinkeinokalataloutta. Kalaleaderin toiminta-alue kattaa Perämeren rannikon Torniosta Kokkolaan. Perämeren rannikolla on vahvat perinteet kaupallisessa kalastuksessa ja kalataloudessa.

 

Kaupallinen kalastus, kalanjalostus ja kalankasvatus työllistävät alueella satoja henkilöitä. Perämeren rannikolla on yli 600 rekisteröitynyttä kaupallista kalastajaa, joista n. 200 toimii aktiivisesti. Heistä reilu 80 kuluu kaupallisten kalastajien 1. ryhmään eli he saavat itse pyytämästään kalasta liikevaihtoa yli 10 000€/vuosi. Siika, ahven, lohi ja muikku ovat Perämeren tärkeimpiä saalislajeja. Niitä pyydetään verkoilla, rysillä ja trooleilla. Myös talvikalastusta harjoitetaan alueella edelleen jonkin verran. Perämeren kaupallisessa kalastuksessa saaliiksi saadun kalan nimellisarvo vuonna 2019 oli noin 3,7 miljoonaa euroa.

Alueen kalatalouden kannalta kalastajien ohella merkittäviä toimijoita ovat parisen kymmentä kalanjalostusyritystä sekä Kuivaniemeen ja Haukiputaan Martinniemeen keskittynyt kalankasvatustoiminta. Lupia kalan kasvatukseen Perämeressä on noin 1,5 miljoonan kilon kasvatukselle.

Tutustu Perämeren rannikon kalatalouteen


Kalaleaderin toiminta-alue

Perämeren rannikon Kalaleaderin toiminta-alue kattaa 14 Perämeren rannikon kuntaa Torniosta Kokkolaan. Alueen kunnat rahoittavat osittain Kalaleader toimintaa. Alueella toimii myös kuusi Leader-yhdistystä.

 

 


Kalaleaderin toiminta

Kalaleader toiminnalla kehitetään alueen kalataloutta toimijalähtöisesti. Perämeren rannikon alue on yksi kymmenestä Suomessa toimivasta Kalaleader alueesta. Alueelle on laadittu yhteistyössä kalatalouden toimijoiden kanssa Kalaleader-strategia, jonka pohjalta kehittämishankkeita rahoitetaan.

Lue lisää Kalaleader toiminnasta

Apua kalatalouden kehittämiseen

  • Rahoitusta
  • Neuvontaa
  • Koulutusta
  • Viestintää

Rahoitus

Kalatalouden kehittämiseen on tarjolla monipuolisesti eri tukia Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta (EMKVR). Perämeren rannikon Kalaleader tarjoaa tukea paikallisiin kehittämishankkeisiin. Kalatalousalan toimijoiden investoinneille rahoitusta on tarjolla suoraan ELY-keskuksesta. Lue lisää kalatalouden rahoituksesta.

Kalatalouden rahoitus


Kalaleader-jaosto

Kalaleader-jaosto ohjaa Kalaleader toimintaa ja varmistaa, että toiminta on strategian mukaista. Sen tehtävänä on muun muassa antaa lausunnot Kalaleder hankkeista. Jaosto kokoontuu useamman kerran vuodessa.

Tutustu Kalaleader-jaostoon