Perämeren rannikon Kalaleader-strategia

Tällä sivulla kerrotaan Perämeren rannikon Kalaleader-strategiasta Kalasta Lähellä Kestävästi EU:n ohjelmakaudelle 2021-2027.

Perämeren rannikon alue on ollut mukana kalatalouden paikallisessa kehittämisessä vuodesta 2008 alkaen eli kaksi EU:n ohjelmakautta. Jatkossakin alueella toimii Kalaleader-ryhmä ohjelmakaudella 2021-2027. Saimme rahoitusta 950 000€ Euroopan meri-, kalatalous-, ja vesiviljelyrahastosta (EMKVR) paikallisen Kalaleader-strategian toteuttamiseen. Kalaleader-strategia kattaa kaupallisen kalastuksen, kalan jalostuksen, vesiviljelyn sekä kalastusmatkailun alueellisen kehittämisen tavoitteet. Strategia tulee ohjaamaan paikallisen kehittämisen rahoituksen käyttöä.


Kalaleader-strategian painopisteet

Perämeren rannikon Kalaleaderin kalatalouden paikallisen kehittämisen strategian mukaiset toiminnan viisi painopistettä ovat seuraavat:

 

 1. Kalastuksen elinvoimaisuuden säilyttäminen
 2. Kalaresurssin tehokkaampi hyödyntäminen mukaan lukien
  vesiviljelytuotannon kasvu
 3. Kalatalousalan uusiutuminen ja verkostoituminen
 4. Paikallisen kalan markkinointi sekä uusien tuotteiden ja
  markkinoiden luominen
 5. Kalastusmatkailupalveluiden parempi tuotteistaminen ja
  yhteistyö muiden matkailupalveluiden kanssa

Lisäksi on kolme läpileikkaavaa teemaa: ympäristöystävällisyys ja kestävä kehitys sekä verkostojen hyödyntäminen ja kehittäminen


Perämeren rannikon Kalaleader-strategia lyhyesti

Taulukkoon on koottu esimerkinomaisesti mitä kehittämistoimia painopiste voisi sisältää. Pieni rahoituskehys ei mahdollista kaikkien toimenpiteiden rahoittamista, mutta näitä voidaan edistää muista rahoituslähteistä.


Tutustu Perämeren rannikon Kalaleader-strategiaan