Kala resurssina Perämeren rannikolla

Perämeri tarjoaa runsaasti lähikalaa alueen kuluttajien ja jalostajien tarpeisiin. Läheltä pyydetty ja lähellä kasvattettu kala ovat erittäin ympäristöystävällistä ja terveellistä ravintoa.

Perämeren rannikon alueella tuotetaan yhteensä lähes 3,5 miljoonaa kiloa kalaa markkinoiden tarpeisiin. Tästä suurin osa, noin 2 miljoonaa kiloa, on turkiseläinten rehuksi pyydettyä silakkaa. Muita luonnonkaloja pyydetään lähinnä elintarvikkeeksi noin 1,3 miljoonaa kiloa. Kasvatettua kalaa tuotetaan markkinoille noin 400 tonnin verran. Kasvatetusta kalasta reilusti yli 90% on kirjolohta, loput siikaa.

Mikäli Perämerellä tuotettu kalamäärä käytettäisiin kokonaisuudessaan elintarvikekäyttöön alueella, se riittäisi kattamaan noin 60% alueen väestön vuotuista kalan kulutuksesta. Tällä hetkellä syömästämme kalasta lähes 80% on ulkomailta tuotua.

Alueen luonnon kaloista erityisesti muikku, karisiika, kuore, särkikalat ja silakka ovat lajeja, joiden käyttöä olisi potentiaalista lisätä huomattavasti nykyisestä. Niin ikään kasvatetun kirjolohen tarjonta tulee lisääntymään alueella tulevina vuosina selvästi.