Nuoriso Leader -rahoitus

Nuoriso Leader on tukea nuorten omille projekteille. Projektin tulee olla nuorten suunnittelema, toteuttama ja raportoima. Hakeminen on helppoa ja nopeaa!

Kenelle?

Rahoitus on tarkoitettu 13-25 vuotiaille Oulun Seudun Leaderin toiminta-alueella asuville nuorille.

Projektin teema on vapaa ja se toteutetaan vähintään kolmen hengen ryhmässä. Poikkeuksena yrityskokeilut, silloin nuori voi hakea tukea myös yksin.

Projektilla tulee olla yhteyshenkilö, joka on yksi ryhmän jäsenistä. Lisäksi tarvitaan vastuuaikuinen mikäli kaikki ryhmän jäsenet ovat alle 18 -vuotiaita.

 

 

Tukea voi saada esim:

 • Yhteisiin harrastusvälineisiin
 • Tapahtuman järjestämiseen
 • Yhdessä tekemiseen
 • Yrityksen perustamiseen/ kehittämiseen

Myönnettävän tuen määrä

Nuoriso Leader tukea voidaan myöntää 100-500 euroa per projekti. Tukea haettaessa tulee hakemuksessa kertoa projektin tarkka kustannusarvio. Mikäli projekti sisältää useita eri hankintoja, tulee hakemuksessa kertoa jokaisen yksittäisen hankinnan hinta sekä kaikkien hankintojen yhteissumma.

Tuki on 100 %

 Yrityskokeilussa tuki on 100 %, mikäli projektin kustannusarvio on

100-200 €. Tällöin ei omaa rahaa tarvita.

Vapaamuotoisissa projekteissa tuki on aina 100%

Tuki on 90 %

Yrityskokeilussa tuki on 90 %, mikäli projektin kustannusarvio on

yli 200 €. Projektin omarahoitusosuus on 10% kokonaiskustannuksista.

Hakujaksot

Olemme laatineet hakujaksot keväälle sekä syksylle. Hakujakson päätyttyä nuorisotyöryhmä kokoontuu käsittelemään noin viikon sisään saapuneet hakemukset.

Talven hakujaksojen päättymispäivät:

 • 21.4.2024
 • 19.5.2024
 •  9.6.2024

 

Hei Oulu!

Nuoriso Leader rahoitusta myönnetään nuorten yrityskokeiluihin Oulun kaupungin keskustan alueelle!

Hae Nuoriso Leader rahoitusta

Nuoriso Leader rahoitusta haetaan sähköisesti osoitteessa www.nuorisoleader.fi

Tutustu Nuoriso Leader rahoitusvälineen sääntöihin ennen hakemuksen jättämistä.

 

Tästä Nuoriso Leader hakusivustolle

 

Nuoriso Leader säännöt

Tutustuthan Nuoriso Leader sääntöihin huolellisesti ennen tuen hakemista.

 • Mikä?

  • Nuoriso Leaderin tavoitteena on käynnistää nuorten uutta toimintaa ja saada nuoret mukaan kehittämistyöhön ja projekteihin.
  • Nuoriso Leader tukea myönnetään projektille, jossa nuorten rooli on aktiivinen. Projektin tulee olla nuorten suunnittelema, toteuttama ja arvioima.
  • Projektin teema on vapaa.
   • Yrityskokeiluihin liittyvät hankinnat
   • Projekti voi olla esimerkiksi tapahtuman järjestäminen, yhteisten harrastusvälineiden hankinta, mitä vain nuorisoporukan yhteistä ja järkevää tekemistä.
  • Projektin tulee olla konkreettinen ja toteutetavissa.
  • On hyvä jos:
   • Projekti tehdään yhteistyössä muiden paikallisten tahojen kanssa, kuten esimerkiksi järjestön, koulun, kunnan tai yrityksen kanssa.
   • Toiminnasta on mahdollista tulla pysyvää ja se sopii myös muille nuorten ryhmille
 • Mitä tarjolla?

  • Tukea voi saada 100-500 € per projekti

   Nuoriso Leader tukea voidaan myöntää 100-500 euroa per projekti.
   Tukea haettaessa tulee hakemuksessa kertoa projektin tarkka kustannusarvio.
   Mikäli projekti sisältää useita eri hankintoja, tulee hakemuksessa kertoa jokaisen yksittäisen hankinnan hinta sekä kaikkien hankintojen yhteissumma.

   • Yrityskokeilussa tuki on 100 %, mikäli projektin kustannusarvio on 100-200 €. Tällöin ei omaa rahaa tarvita. Vapaamuotoisissa projekteissa tuki on aina 100%
   • Yrityskokeilussa tuki on 90 %, mikäli projektin kustannusarvio on yli 200 €. Projektin omarahoitusosuus on 10% kokonaiskustannuksista.
   • Vuoden paras Nuoriso Leader projekti palkitaan 250 € jatkototeutusrahalla.
 • Kuka voi hakea?

  • Nuoriso Leader tukea voi hakea
   • Nuortenryhmä, jossa on vähintään kaksi 13-25 -vuotiasta henkilöä. Ryhmän nuorista vähintään 2/3 tulee olla 13-25 -vuotiaita.
   • Nuori/ Nuoret, jotka kokeilevat yritystoimintaa ja ovat iältään 13-25 -vuotiaita.
  • Hakijalla tulee olla nimetty yhteyshenkilö, joka on yksi ryhmän nuorista tai hakijana toimiva nuori itse.
  • Hakijalla tulee olla nimetty täysi-ikäinen vastuuaikuinen.
   • Vastuuaikuinen täyttää hakulomakkeen yhdessä hakijan kanssa.
   • Vastuuaikuinen vastaa projektin raportoinnista ja rahankäytöstä hakijan kanssa.
  • Nuoriso Leader tukea myönnetään projektiin, jonka toiminta sijoittuu Oulun Seudun Leaderin toiminta-alueelle (Oulun maaseutumaiset alueet, Muhos, Kempele, Ii, Pudasjärvi ja Utajärvi. Tiheämmin asutettu Oulun kaupungin keskusta-alue ei kuulu Oulun Seudun Leaderin toiminta-alueeseen.) ja jonka toteuttaja asuu toiminta-alueella.
  • Mikäli projektin toteuttajana on useampi nuori, tulee heistä vähintään puolet asua Oulun Seudun Leaderin em. toiminta-alueella. Nuorten kotipaikka voi olla alueen ulkopuolella, jos he ovat alueella opiskelemassa ja em. ehdot täyttyvät.
 • Miten tukea haetaan

  Nuoriso Leader tukea haetaan sähköisesti osoitteesta www.nuorisoleader.fi

  • Hakuaika on jatkuva
  • Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä

  Nuoriso Leader tuen käyttö

  • Raha on käytettävä siihen projektiin, mihin se on haettu
  • Jos projektissa kerätään varoja, tulee tulojen käyttötarkoituksesta kertoa Nuoriso Leader tukea hakiessa.
  • Kalustehankinnoissa (esim. yhteiset harrastusvälineet) hakijan on annettava etukäteen selvitys siitä, missä hankintoja säilytetään, miten niiden yhteiskäyttö onnistuu sekä kuka/ketkä vastaavat niiden kunnossapidosta.
  • Toiminnan tulee olla päihteetöntä
  • Oulun Seudun Leader ry varaa täyden oikeuden hyväksyä tai hylätä Nuoriso Leader hakemuksen.
  • Oulun Seudun Leader ry varaa täyden oikeuden rahaston sääntöjen muuttamiseen.
 • Projektin raportointi

  Projekti raportoidaan rahoituspäätöksen ohjeiden mukaisesti

  • Kuitit hankinnoista toimitetaan Oulun Seudun Leaderin toimistoon.
  • Hakijoilta, jotka eivät raportoi määräaikaan mennessä, peritään myönnetty tuki kokonaisuudessaan takaisin.
  • Projekti on raportoitava kokonaisuudessaan yhden (1) kuukauden sisällä projektin päätöspäivästä.
  • Raportointiaikaa voidaan jatkaa, jos hakija esittää erityisperusteet, esim. projektin valmistelu ja toteutus vaativat poikkeuksellisen pitkän ajan.
 • Tuen maksatus

  Päätös lähetetään tiedoksi hakijalle sähköisesti.

  • Myönnetty Nuoriso Leader tuki maksetaan kokonaisuudessaan hakijan ilmoittamalle tilille kahden viikon sisällä päätöksenteosta.
  • Hakijan tulee palauttaa käyttämättä jäänyt osuus myönnetystä Nuoriso Leader tuesta
  • Jos projekti toteutuu kustannusarvioltaan suurempana kuin sitä on haettu, niin tuki ei kuitenkaan kasva päätöksessä myönnetystä summasta.
  • Jos projekti peruuntuu kokonaan, on myönnetty tuki palautettava kokonaisuudessaan Oulun Seudun Leader ry.lle.
 • Tukea ei myönnetä

  • Vakiintuneeseen toimintaan
  • Takautuvasti, eli ennen hakemuksen jättämistä toteutuneisiin kuluihin. Toiminnan voi kuitenkin aloittaa omalla riskillä, kun hakemus on jätetty käsittelyyn Leader -toimistoon. Toiminnan aloittaminen omalla riskillä ei takaa myönteisen rahoituspäätöksen saamista.
  • Pääsylippuihin, esim: huvipuistot, konsertit
  • Tavanomaisiin, normaalissa työelämässä vaadittaviin koulutuksiin ja kursseihin (esim. hygieniapassi, ensiapukurssit, järjestyksenvalvontakoulutus).
  • Uusien yhdistysten perustamiskuluihin sekä uuden yrityksen perustamiskuluihin. (esim y-tunnus)
  • Yksityiskäyttöön tuleviin hankintoihin (poikkeuksena voivat olla yrityskokeilut)
  • Jälleen myytäviin tuotteisiin (esim. kesäkioskien hankinnat, joiden kulut ryhmä saa katettua myyntituloilla)
  • Puhelimiin
 • Nuoriso Leader sääntöjä täydentävät linjaukset

  • Nuorisotyöryhmä voi harkinnanvaraisesti pidättää oikeuden myöntää Nuoriso Leader tukea projektin toteuttajalle, joka hakee samana vuonna samankaltaisiin hankintoihin useasti tukea.
  • Nuoriso Leader yritystukihakemukseen tulee liittää mukaan liiketoimintasuunnitelma tai vastaavanlaiset tiedot sisältävä asiakirja.

     Kysyttävää? Ota yhteyttä!      Yhteystiedot