Yritystuen hakijalle

Yritysrahoitusta maaseudun yritysten toiminnan kehittämiseen ja investointeihin!

Yritystukea voi saada aloittava tai toimiva yritys

Yritystukea voidaan myöntää pienille aloittaville ja toimintaansa laajentaville maaseutuyrityksille (alle 10 htv). Tavoitteena on saada maaseutualueelle uusia palveluita ja työpaikkoja sekä kehittää alueen yritystoimintaa. Tukea ei myönnetä yrityksen tavanomaiseen toimintaan.

Mikäli tarkoituksenasi on hakea Leader-yritystuen lisäksi Finnveran lainaa tai lainantakausta, ole yhteydessä pikimmiten Leader-toimistoon. Joissain tapauksissa Finnveran laina tai lainantakaus pienentävät tai eväävät Leader-tuen kokonaan.

 

Yritystuen yleiset edellytykset

 • Yrityksellä tulee olla edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan
 • Riittävä ammattitaito
 • Pääasiallinen toimeentulo ainakin yhdelle henkilölle
 • Tuki ei saa vääristää kilpailua
 • Yrityksen tulee esittää toteuttamiskelpoinen liiketoimintasuunnitelma, suunnitelma toimenpiteistä, joihin tukea haetaan sekä kustannusarvio

 

Yritystukea myönnetään maaseutualueelle

Yrityksesi tulee sijaita maaseudulla. Oulun kaupungin keskusta-alueeksi määritelty alue ei kuulu Oulun Seudun Leaderin toiminta-alueeseen.

Tarkasta Karttapalvelusta, sijaitseeko yrityksesi tukikelpoisella alueella. Kartan harmaat alueet eivät ole tukikelpoisia alueita.

 

Tästä Karttapalveluun

Yrityksen tukimuodot ja tukimäärät

Investointituki

Tukea voidaan myöntää uusien koneiden ja laitteiden hankintaan, toimitilojen korjaamiseen ja rakentamiseen sekä aineettomiin investointeihin.

Aineellisten investointien toteutettavuustutkimus

Tukea voidaan myöntää selvitykseen, jossa selvitetään investoinnin taloudellisia, teknisiä, toiminnallisia ym. edellytyksiä ja toteuttamisen vaihtoehtoja.Lisäksi tuen avulla voidaan suunnitella investoinnin toiminnallisuutta, koneiden hankintaa tai rakentamisen vaihtoehtoja.

Perustamistuki

Perustamistukea voidaan myöntää uuden aloittavan yrityksen perustamiseen, toimivalle yritykselle uuteen liiketoimintaan tai kokeiluun.

Yritysryhmähanke

Uusien tuotteiden ja palvelujen sekä tuotantomenetelmien kehittämisten ja käyttöönoton edistämistä, innovaatioiden ja tutkimustulosten kaupallistamista, yritysten verkostoitumista tai yrityksen toiminnan kannalta olennaista liiketoimintaosaamisen lisäämistä.

 • Yrityksen investointituki

  • Tuki 35 %, hankkeen kokonaiskustannukset vähintään 6 000 € (alv 0%).
  • Tukea ei myönnetä:
   • käytetyt koneet ja laitteet (ennen 1.4.2017 vireille tulleet hankkeet)
   • korvausinvestoinnit
   • traktorin hankinta
   • liikennealan investoinnit
   • puunkorjuukoneet ja metsätraktorit
   • energiaturpeen tuotantoon liittyvät investoinnit
   • yrityksen / liiketoiminnan hankinta, omistajavaihdokset
   • sisäpiirihankinnat
 • Yrityksen perustamistuki

  • Perustamistuki uuden aloittavan yrityksen perustamiseen, tuki 5 000 – 10 000 € (perustettu 1.1.2014 jälkeen)
  • Perustamistuki toimivalle yritykselle uuteen liiketoimintaan, tuki 5 000 – 10 000 € (toiminut hakemuksen jättöhetkellä vähintään 3 vuotta)
  • Perustamistuki kokeiluun, tuki 2 000 – 10 000 €
  • Esimerkiksi asiantuntijapalveluiden käyttö, vuokrat, nettisivujen kehittäminen, koulutus, messut, näyttelyt, kokeilutoimenpiteet (mm. uuden tuotteen tai palvelun kokeilu ja testaus)
  • Huom! perustamistukea ei voi saada, jos yrittäjä saa starttirahaa
 • Aineellisten investointien toteutettavuustutkimus

  • Tuki 50 %, minimituki 1500 € (hankkeen kustannus oltava vähintään 3000 €)
  • Tuki 40 %, maataloustuotteiden ensiasteen jalostus, minimituki 1500 € (hankkeen kustannus vähintään 3750 €)
 • Yritysryhmähanke

  • Mukana oltava vähintään 3 yritystä
  • Tuki enintään 75 %

Yritystuen hakeminen ja tarvittavat liitteet

Yritystukea haetaan Hyrrässä

Yritystukea haetaan sähköisessä Hyrrä – hakujärjestelmässä. Hakemuksen vireilletulon jälkeen hankkeen toteuttamisen voi aloittaa omalla riskillä ja hankkeeseen voi syntyä kuluja. Huomioithan, että ennen hakemuksen vireilletuloa syntyneet kustannukset eivät ole tukikelpoisia kustannuksia.

 

Sähköinen Hyrrä – hakujärjestelmä

Yritystukihakemuksessa on oltava vireille tullakseen seuraavat asiat:

 • tuen hakija
 • hakemuksen kohteena oleva toimenpide
 • toimenpiteen tai hankkeen kustannukset eriteltyinä sekä niiden määrä ja rahoitus
 • haetun tuen määrä
 • liiketoimintasuunnitelma
 • investoinnin osalta investointisuunnitelma

Yritystukia haettaessa hakemuksen liitteeksi tarvitaan aina liiketoimintasuunnitelma. Liiketoimintasuunnitelman teossa ja päivittämisessä saa apua alueemme yritysneuvojilta.

 • Hakemuksen liitteet

  Hakemuksen liitteiksi tarvitaan mm:

  • Liiketoimintasuunnitelma
  • Maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelma
  • Jäljennös tuloslaskelmasta ja taseesta hakemusta edeltävältä kahdelta vuodelta
  • Velkaluettelo

  Rakennusinvestointien osalta suunnitelma, jossa on:

  1. Pääpiirustukset
  2. Rakenne-, LVI-, sähkö- ja muut vastaavat suunnitelmat, joilla on merkitystä hankkeen hyväksyttävien kustannusten arvioinnissa
  3. Rakennusselostus
  4. Rakennusselostukseen liittyvä kustannusarvio tai –laskelma
  5. Vuokratun rakennuksen laajennuksessa tai korjaamisessa tai vuokramaalle rakennettaessa, jäljennös vuokrasopimuksesta sekä selvitys vuokraoikeuden pysyvyydestä

  Lisäksi tarvitaan:

  • Suunnitelma ja kustannusarvio muun työn osalta
  • Irtaimiston osalta luettelo hankittavista koneista ja laitteista yms. sekä selvitys hintatasosta (yli 2 500€:n hankinnoissa)
  • Jäljennökset tarvittavista luvista

Yritystuen hakuprosessi

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä ja kerro hankeideasi. Autamme sinua hankkeen suunnittelussa ja neuvomme miten edetä.

 

Päätöskäsittely

Leader- ryhmän hallitus käsittelee hakemuksen ja tekee hakemukseen tarkoituksenmukaisuusharkinnan. Sen jälkeen hakemus siirtyy ELY-keskukseen, jossa hakemukseen tehdään laillisuustarkastus ja viranomaispäätös.

Täytä hakemus Hyrrässä

Täytä hakemuksesi sähköiseen asiointipalveluun Hyrrään. Lisää hakemukseen tarvittavat liitteet.

 

Toteutus ja maksatus

Tutustu huolellisesti viranomaispäätökseen. Päätöksessä on ohjeistus maksatuksen hakemiseen.  Noudata päätöksessä esitettyjä määräaikoja, kun toteutat hanketta ja haet maksatusta.

Vireilletuloilmoitus

Saat ilmoituksen, kun hakemuksesi on tullut vireille. Tästä hetkestä lähtien voit aloittaa hankkeen toteuttamisen omalla riskillä ja hankkeelle voi syntyä kuluja.

 

 

 

Yritystuen valintakriteerit ja rahoituslinjaukset

Paikallisesti laadituilla valintakriteereillä pyritään löytämään parhaiten Oulun Seudun Leaderin kehittämisstrategiaa toteuttavat hankkeet. Peruskriteerit kuvaavat hankkeen toteuttamiskelpoisuutta ja rahoitettavien hankkeiden tulee toteuttaa kaikkia peruskriteereitä. Yleiset valintakriteerit koostuvat strategian tavoitteiden läpileikkaavista teemoista ja rahoitettavien hankkeiden tulee toteuttaa vähintään yhtä yleistä kriteeriä. Lisäksi rahoitettavien hankkeiden tulee hanketyypistä riippuen toteuttaa vähintään yhtä joko yritystuen tai hanketuen kriteeriä.

Valintakriteerien perusteella hankkeita voidaan tarvittaessa laittaa paremmuusjärjestykseen. Lisäksi hankkeiden valintaan vaikuttavat hallituksen tekemät linjaukset.

Peruskriteerit (kaikki kriteerit tulee täyttyä)

 • Hanke toteuttaa paikallista strategiaa
 • Hanke on syntynyt paikallisista tarpeista
 • Hankkeen pääasiallinen hyöty kohdistuu alueelle
 • Hankkeella on tekniset edellytykset hyväksi hankkeeksi
 • Hakijalla on taloudelliset edellytykset toteuttaa hanke
 • Hanke on kustannusarvioltaan realistinen
 • Hankesuunnitelma on johdonmukainen
 • Hankkeessa aloitettu toiminta jatkuu toteutusajan jälkeen
 • Hankkeessa toteutettavat toimet eivät vääristä kilpailua

Yleiset kriteerit (tulee toteuttaa vähintään yhtä kriteeriä)

 • Innovatiivisuus (pyrkimys uuden luomiseen tai uuden asian tuomiseen alueelle)
 • Hankkeessa on huomioitu tasa-arvo
 • Hanke kohdistuu nuoriin
 • Hankkeessa on huomioitu kestävä kehitys
 • Hanke kehittää mukana olevien toimijoiden kansainvälisiä yhteistyövalmiuksia

Yritystuen kriteerit (tulee toteuttaa vähintään yhtä kriteeriä)

 • Hanke edistää yrittäjyyttä alueella
 • Hankkeen avulla parannetaan työllisyyttä
 • Yritystoiminta tukee seudun palvelutarpeita
 • Hanke edistää seudun kilpailukykyä

Tutustu rahoitettuihin kohteisiin

Ruokaviraston hankerekisteri

Eikun tuumasta toimeen