Yritystuen hakijalle

Yritysrahoitusta maaseudun yritysten toiminnan kehittämiseen ja investointeihin!

Yritystukea voi saada yritystoimintaa suunnitteleva, aloittava tai toimiva yritys

Yritystukea voidaan myöntää yritystoimintaan suunnitteleville, pienille aloittaville tai toimintaansa laajentaville maaseutuyrityksille (alle 5 htv).

Yritystuen avulla pyritään lisäämään mikroyrityksiä maaseudulla, auttamaan maaseudun mikroyrityksiä kehittymään ja kasvamaan sekä lisäämään ja kehittämään maatilakytkentäistä yritystoimintaa ja  maatalouden kokeiluja.

Tavoitteena on saada maaseutualueelle uusia palveluita ja työpaikkoja sekä kehittää alueen yritystoimintaa. Tukea ei myönnetä yrityksen tavanomaiseen toimintaan.

Mikäli tarkoituksenasi on hakea Leader-yritystuen lisäksi Finnveran lainaa tai lainantakausta, ole yhteydessä pikimmiten Leader-toimistoon. Joissain tapauksissa Finnveran laina tai lainantakaus pienentävät tai eväävät Leader-tuen kokonaan.

 

Yritystuen yleiset edellytykset

 • Yritystoiminta edistää tavoitteita, johon osotetuista varoista tuki myönnetään
 • Tuen myöntäminen ei vääristä kilpailua
 • Yrityksen tulee esittää ajantasainen ja toteuttamiskelpoinen liiketoimintasuunnitelma tai muu vastaava asiakirja

 

Yritystukea myönnetään maaseutualueelle

Yrityksesi tulee sijaita maaseudulla. Oulun kaupungin keskusta-alueeksi määritelty alue ei kuulu Oulun Seudun Leaderin toiminta-alueeseen.

Tarkasta Karttapalvelusta, sijaitseeko yrityksesi tukikelpoisella alueella.

Tästä Karttapalveluun

Yrityksen tukimuodot ja tukimäärät

Maatalouden kokeilutuki

Tukea uusien kasvien, viljelymenetelmien, työmenetelmien, tuotantotapojen tai uusien myyntikanavien kokeilemiseen.

 

Yritystoiminnan kokeilutuki

Tukea yritystoiminnan kokeiluun.

Yritystoiminnan suunnittelutuki

Tukea yritystoiminnan lähtötilanteen ja edellytysten selvittämiseen.

Omistajanvaihdoksen valmistelutuki

Tukea omistajanvaihdokseen tarvittaviin asiantuntijapalveluihin.

Kehittämisavustus toimivalle yritykselle

Tukea yritystoiminnan sparraamiseen, esimerkiksi asiantuntijapalveluihin, aineisiin ja tarvikkeisiin sekä matkoihin.

Investointituki

Tukea yrityksen aineellisiin tai aineettomiin investointeihin.

 • Maatalouden kokeilutuki

  • Kokeilun kesto max. 3 vuotta
  • Tuensaajalla y-tunnus (maatila, yhtiö, osuuskunta, toiminimi)
  • Tuki kokeilun laajuudesta riippuen 2 500/5 000/7 500 euroa
  • Hankesuunnitelma, jossa työpaketit ja niiden kustannusarviot
  • Tuki maksetaan yhdessä erässä kun tukipäätöksessä määritellyt toimenpiteet toteutettu

   

  Mihin tukea voi käyttää?

  •Koulutuksen, valmennuksen, asiantuntijaosaamisen ja tiedon hankkimiseen

  •Toimitilojen, koneiden ja laitteiden vuokriin

  •Aineisiin ja tarvikkeisiin

  •Käyttömaksuihin, matkoihin

  •Pienhankintoihin, joiden taloudellinen käyttöaika rajautuu kokeilun kestoon.

  Mitä voisi kokeilla?

  •Uusia kasveja, uusia viljelymenetelmiä, uusia työmenetelmiä

  •Uusia tuotantotapoja kotieläintuotannossa, uusia myyntikanavia

 • Yritystoiminnan kokeilutuki

  • Tuki 2500 euroa
  • Voidaan myöntää henkilölle ilman y-tunnusta
  • Kokeilun kesto enintään 4 kuukautta
  • Asiantuntijapalvelut, vuokrat, pienet tarvikkeet, joita tarvitaan kokeilussa

  Tavoitteena selvittää esim.
  •Onko minusta yrittäjäksi
  •Riittävätkö tietoni/taitoni
  •Onko palveluilleni/tuotteilleni kysyntää/markkinoita?
  •Toimiiko suunniteltu tapa myydä käytännössä?
  •Onko suunniteltu toimintatapa toimiva?

  Tukea voidaan käyttää
  •Toimitilojen ja laitteiden vuokriin, aineisiin ja tarvikkeisiin, käyttömaksuihin, matkoihin koulutuksen, valmennuksen, asiantuntijaosaamisen ja tiedon hankkimiseen ostettavina palveluina. Tukea ei voi käyttää pienhankintoihin. Sopii hyvin opintoja lopettavalle, joka haluaa kokeilla esimerkiksi omaa tuotettaan tai omia taitojaan. Tässä tuessa ei saa olla aiempaa yrittäjäkokemusta.

 • Yritystoiminnan suunnittelutuki

  • Tuki 1 000 euroa, vakioitu kertakorvaus
  • Voidaan myöntää samalle hakijalle yhden kerran
  • Yritystoimintaa suunnittelevalle henkilölle, ei edellytetä y-tunnusta
  • Yritystoiminnan lähtötilanteen ja edellytysten selvittämiseen
  • Yritysidean testaaminen, liikeidean kehittely
  • Tuki maksetaan yhdessä erässä kun tukipäätöksessä edellytetyt kehittämistoimet on toteutettu.

  Tukea voi käyttää:

  •1-2  päivän asiantuntijapalvelu, viitekustannus 900 €/päivä

 • Valmistelutuki

  • Tuki 2 000 euroa, vakioitu kertakorvaus
  • Voidaan myöntää samalle hakijalle yhden kerran kaudella 23-27
  • Hakijalla oltava Y-tunnus
  • Aloittavan tai toimivan yrityksen kehittämistoimenpiteiden valmisteluun ostettaviin palveluihin.
  • Tuki maksetaan yhdessä erässä kun tukipäätöksessä edellytetyt kehittämistoimet on toteutettu.

  Tukea voi käyttää:

  •2-3  päivän asiantuntijapalvelu, viitekustannus 900 €/päivä

  •LTS:n laatiminen

  •Avustusten ja muun rahoituksen hakemisen edellytysten selvittämistä (Leader-hakemus, Rakennerahastot, Ely-maaseuturahasto yms.)

 • Osa-aikaisen yritystoiminnan käynnistämistuki

  • Käytetään työaikaa keskimäärin 10-35 tuntia viikossa
  • Vuosiliikevaihto vähintään 10 000 euroa (tavoite)
  • Tuki 5 000 euroa, vakioitu kertakorvaus
  • Voidaan myöntää samalle hakijalle yhden kerran
  • Hakijalla oltava y-tunnus
  • Hankesuunnitelma, jossa työpaketit ja niiden kustannusarviot
  • Tuki maksetaan yhdessä erässä kun tukipäätöksessä edellytetyt käynnistystoimet on toteutettu.
  • Ei aiempaa merkittävää yrittäjäkokemusta.
  • Yritys ollut toiminnassa alle yhden tilikauden.

  Tukea voi käyttää:

  •Koulutuksen, valmennuksen, asiantuntijaosaamisen ja tiedon hankkimiseen ostettavina palveluina.

  •Toimitilojen ja laitteiden vuokriin

  •Aineisiin ja tarvikkeisiin

  •Käyttömaksuihin, matkoihin

  •Pienhankintoihin

 • Päätoimisen yritystoiminnan käynnistämistuki

  • Tuki 7 500 euroa, vakioitu kertakorvaus
  • Käytetään työaikaa vähintään 35 tuntia viikossa
  • Vähintään 15 000 euron vuosiliikevaihto ja pääasiallinen toimeentulo yhdelle
  • Hakijalla oltava y-tunnus
  • Voi saada starttirahan
  • Hankesuunnitelma, jossa työpaketit ja niiden kustannusarviot
  • Tuki maksetaan yhdessä erässä kun tukipäätöksessä edellytetyt käynnistystoimet on toteutettu.
  • Ei aiempaa merkittävää yrittäjäkokemusta.
  • Yritys ollut toiminnassa alle yhden tilikauden.

  Tukea voi käyttää:

  •Koulutuksen, valmennuksen, asiantuntijaosaamisen ja tiedon hankkimiseen ostettavina palveluina.

  •Toimitilojen ja laitteiden vuokriin

  •Aineisiin ja tarvikkeisiin

  •Käyttömaksuihin, matkoihin

  •Pienhankintoihin

 • Omistajanvaihdoksen valmistelutuki

  • Harvaan asutulla tai ydinmaaseudulla sijaitsevan yrityksen ostamisen suunnitteluun
  • Hakija voi tulla harvaan asutun tai ydinmaaseudun ulkopuolelta
  • Tuki 2 500 – 5 000 euroa, vakioitu kertakorvaus
  • Ei edellytä hakijalta y-tunnusta
  • Yrityskaupan ei tarvitse välttämättä toteutua
  • Tuki maksetaan yhdessä erässä kun tukipäätöksessä edellytetyt käynnistystoimet on toteutettu.

  Tuki myönnetään omistajavaihdokseen liittyviin asiantuntijapalveluihin.

  •Yrityksen hinnan määritys

  •Yrityskauppaneuvottelut

  •Rahoituksen suunnittelu

  •Verotukseen liittyvät asiat

  •Kauppakirjojen valmistelu

  Huom! Ei tueta yrityksen hankintaa!

 • Kehittämisavustus toimivalle yritykselle

  • Tuki 3 000 euroa, vakioitu kertakorvaus
  • Toimintansa vakiinnuttaneelle mikroyritykselle (toiminut vähintään yhden tilikauden ajan)
  • Hakijalla oltava Y-tunnus
  • Tuki maksetaan yhdessä erässä kun tukipäätöksessä edellytetyt kehittämistoimet on toteutettu.
  • Yritystä kehittäviin toimiin.

  Tukea voi käyttää kehittämisen sparraamiseen:

  •Yrityksen ulkopuolelta hankittaviin kehittämis- ja asiantuntijapalveluihin

  •Aineisiin ja tarvikkeisiin

  •Matkoihin ja vuokriin

   

 • Investointituki

  • Tuki 30-40% Kustannukset 5 000 – 100 000 euroa
  • Yritystä käynnistettäessä tai toimintansa vakiinnuttaneelle yritykselle
  • Max. 5 htv
  • Yrityksen investointitukea voidaan myöntää myös osa-aikaiseen yritystoimintaan.

  Aineelliset investoinnit:

  •Rakennuksen hankinta

  •Rakentaminen, laajentaminen tai korjaaminen

  •Koneet, laitteet sekä muu irtain käyttöomaisuus

   

  Aineettomat investoinnit:

  •Tietokoneohjelmistot, pilvipalvelut ja vastaavat ratkaisut

  •Patentit, tekijänoikeudet, tavaramerkit sekä käyttöluvat

   

  Seuraavia investointeja ei tueta:

  1. eläinten hankinta
  2. traktorin tai muun maatalouden alkutuotantoon tarkoitetun koneen tai laitteen hankinta
  3. liikennealan investoinnit
  4. puunkorjuun monitoimikoneen tai kuormaa kantavan metsätraktorin hankinta sekä muun vastaavan koneen tai laitteen hankinta
  5. käytössä olevan koneen tai laitteen korvaaminen uudella, ellei yritystoimintaa olennaisesti laajenneta tai yrityksen teknologinen taso investoinnin vaikutuksesta merkittävästi parane taikka oteta käyttöön korkeampaan ympäristönsuojelulliseen tasoon johtavia tekniikoita
  6. energiakäyttöön tarkoitetun turpeen tuotantoon liittyvät investoinnit
  7. toisen yrityksen osakkeiden tai osuuksien taikka liiketoiminnan hankintaan; tukea voidaan kuitenkin myöntää sellaisten kiinteistöosakeyhtiön osakkeiden hankintaan, jotka oikeuttavat hallitsemaan kehittämistukilain mukaan tukikelpoisessa yritystoiminnassa käytettävää toimitilaa
  8. investointi, jonka tarkoituksena on ainoastaan toimitilojen tarjoaminen vuokralle
  9. kiinteistön tai rakennusten hankinta julkisyhteisöltä, ellei kohteen arvoa ole määritelty markkinaehtoisesti ulkopuolisen asiantuntijan toimesta ja hankintaa tehdään markkinaehtoisesti
  10. aurinko- ja tuulivoimaloita (kokonaisteholtaan yli kahden megawatin uusiutuvan energian tuotannollisia investointeja)
  11. koneurakoinnin maansiirtokoneita
 • Yritysten energiainvestoinnit

  • Tuki 30% Kustannukset 5 000 – 100 000 euroa
  • Max. 5 htv
  • Vain päätoimiseen yritystoimintaan harvaan asutulla ja ydinmaaseudulla sijaitseville yrityksille.
  • Investointitukea voidaan myöntää yrityksen energiamuodon vaihtamiseen uusiutuvaan energiaan, uusiutuvan energian käytön lisäämiseen tai energia- ja materiaalitehokkuuden parantamiseen.
  • Tuki on tarkoitettu yrityksen omaan käyttöön tarvitseman energian tuottamisen vaatimiin investointeihin.
  • Tukea voi käyttää esimerkiksi lämpöpumppujen tai aurinkopaneeleiden hankintaan, öljylämmityksen korvaamiseen puuta käyttävällä tai muulla uusiutuvaan energiaan perustuvalla lämmitysmuodolla.
  • Korjausrakentamista ei voida tukea, mutta pieniin energiansäästöön johtaviin korjausinvestointeihin tukea voi saada.
  • Koneiden uusimista ei voida tukea, mutta säätöjärjestelmiä tai muita pieniä energian säästöä tukevia parannusinvestointeja koneisiin voi saada tukea.

Yritystuen hakeminen

Yritystukea haetaan Hyrrässä

Yritystukea haetaan sähköisessä Hyrrä – hakujärjestelmässä. Hakemus tulee vireille, kun hakemus lähetetään Leader-ryhmän käsittelyyn Hyrrä-hakujärjestelmässä. Hakemuksen vireilletulon jälkeen hankkeen toteuttamisen voi aloittaa omalla riskillä ja hankkeeseen voi syntyä kuluja. Huomioithan, että ennen hakemuksen vireilletuloa syntyneet kustannukset eivät ole tukikelpoisia kustannuksia.

 

Sähköinen Hyrrä – hakujärjestelmä

Ohjeet Ruokaviraston verkkosivuilla

Huomioithan, että Ruokaviraston verkkosivuilla on yleistietoa eri tukimuodoista. Leader-ryhmän verkkosivuilla on linjatut tukiprosentit ja tarkemmat rahoituslinjaukset.

 

 

Yritystuen hakuprosessi

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä ja kerro hankeideasi. Autamme sinua hankkeen suunnittelussa ja neuvomme miten edetä.

 

Päätöskäsittely

Leader- ryhmän hallitus käsittelee hakemuksen ja tekee hakemukseen tarkoituksenmukaisuusharkinnan. Sen jälkeen hakemus siirtyy ELY-keskukseen, jossa hakemukseen tehdään laillisuustarkastus ja viranomaispäätös.

Täytä hakemus Hyrrässä

Täytä hakemuksesi sähköiseen asiointipalveluun Hyrrään. Lisää hakemukseen tarvittavat liitteet.

 

Toteutus ja maksatus

Tutustu huolellisesti viranomaispäätökseen. Päätöksessä on ohjeistus maksatuksen hakemiseen.  Noudata päätöksessä esitettyjä määräaikoja, kun toteutat hanketta ja haet maksatusta.

Vireilletuloilmoitus

Saat ilmoituksen, kun hakemuksesi on tullut vireille. Tästä hetkestä lähtien voit aloittaa hankkeen toteuttamisen omalla riskillä ja hankkeelle voi syntyä kuluja.

 

 

 

Valintakriteerit

 • Valintakriteerit otetaan käyttöön ohjelmakauden 2023-2027 hankkeiden valinnassa.
 • Rahoitettavien hankkeiden minimipistemäärä on 8 pistettä. ”Hyväksyttävyyskriteereistä” tulee saada täydet 7 pistettä ja ”yleisistä valintakriteereistä” vähintään yksi piste, jotta hanke rahoitetaan.
 • Lisäpisteitä voi saada kohdista yleishyödyllisten hankkeiden valintakriteerit” tai ”yritystukien valintakriteerit”.
 • Hankkeiden pisteytyksestä päättää hallitus kokouksessaan ja hankkeet asetetaan pisteiden mukaiseen kokouskohtaiseen tärkeysjärjestykseen. Tärkeysjärjestyksellä on erityisesti merkitystä siinä vaiheessa, kun ohjelmakaudelle tai mahdolliselle hakujaksolle asetettu rahoituskehys on loppumassa.
 • Hyväksyttävyyskriteerit 0/1 p. (Hankkeen on saatava 7 pistettä, jotta hanke voidaan rahoittaa)

  1.Hanke toteuttaa paikallista strategiaa

  • Hankkeen pääasiallinen hyöty kohdistuu OSL toiminta-alueelle
  • Hanke toteuttaa vähintään yhtä strategian painopistettä:

  1.Elinvoimainen maaseutu

  2. Matkailu

  3. Aktiiviset toimijat

  4. Ympäristö

  5. Nuoret


  2. Hanke on syntynyt paikallisista tarpeista


  3. Hakemus sisältää päätöksenteon kannalta oleelliset tiedot ja liitteet


  4. Hakijalla on taloudelliset edellytykset toteuttaa hanke


  5. Hanke on kustannustehokas


  6. Hankkeen tavoitteet ovat realistisia


  7. Hanke on Leader -ryhmän rahoituslinjausten mukainen

 • Yleiset kriteerit  0/1 p. (Vähintään yksi piste on saatava)

  1.Hanke lisää toimijoiden välistä yhteistyötä


  2. Hanke edistää digitalisaatiota


  3. Hakija hakee ensimmäistä kertaa Leader-tukea


  4. Hankkeen myötä syntyy alueelle uusia palveluita tai tuotteita


  5. Hankkeessa kehitetään uusia toimintatapoja tai kokeiluja


  6. Hankkeen avulla säilytetään tai parannetaan olemassa olevia palveluita tai parannetaan yrityksen /yhdistyksen toimintaedellytyksiä


  7. Hanke edistää alueen matkailua


  8. Hanke edistää osaamista


  9. Hanke edistää kansainvälistymistä


  10. Hankkeessa tavoitellaan energiatehokkaita ja/tai ekologisia ratkaisuja


  11. Hanke kohdistuu maaseutualueelle (kaupunki-maaseutuluokitus 2018): Ii, Pudasjärvi, Utajärvi, Muhos, Oulun osalta Yli-Ii ja Ylikiiminki)


   

 • Yritystukihankkeiden lisäkriteerit 0/1p. (Mahdollisuus saada lisäpisteitä)

  1. Hanke luo uusia työpaikkoja


  2. Yrittäjä on alle 30 v.


  3. Hanke on uutta yritystoimintaa luova


   

Valintakriteerien selitteet

 • Hyväksyttävyyskriteerit

  Hyväksyttävyyskriteereillä tarkastellaan hankkeen tukikelpoisuutta ja kaikkien rahoitettavien hankkeiden tulee saada täydet pisteet (7 pistettä) hyväksyttävyyskriteereistä.

  Hyväksyttävyyskriteerien ensimmäisessä kohdassa pisteen saadakseen hankkeen tulee sekä sijaita toiminta-alueella että toteuttaa vähintään yhtä painopistettä. Hyväksyttävyyskriteerien minimi- ja maksimipistemäärä on 7 pistettä.


  • Hanke toteuttaa paikallista strategiaa: Hanke saa pisteen, jos alla olevat ehdot täyttyvät.
   • Hankkeen pääasiallinen hyöty kohdistuu toiminta-alueelle
   • Hanke toteuttaa vähintään yhtä strategian painopistettä
  • Hanke on syntynyt paikallisista tarpeista: Hankkeessa tehtäviin toimiin on tarve noussut paikallisilta toimijoilta tai heitä on kuultu hanketta suunniteltaessa.
  • Hakemus sisältää päätöksenteon kannalta oleelliset tiedot ja liitteet: Hankkeen valmistelija tarkistaa nämä asiat ennen kuin hakemus tulee käsittelyyn ja hakijalle on tarvittaessa tehty vähintään kaksi lisätietopyyntöä tietojen saamiseksi.
  • Hakijalla on taloudelliset edellytykset toteuttaa hanke: Hakijataholla on tarvittava väliaikarahoitus ja siitä todisteena hakemuksesta löytyy tarvittavat tiedot, tai tieto on muuten varmistettu. Tässä on huomioitava se, että joissain tukityypeissä voidaan tuki maksaa etukäteen.
  • Hanke on kustannustehokas: Hankkeen kulut ovat realistisia suhteessa hankkeessa toteutettaviin toimiin ja hankkeesta saatavaan hyötyyn. Hintatasoa on selvitetty lain mukaisesti.
  • Hankkeen tavoitteet ovat realistisia: Hankesuunnitelmassa on kerrottu konkreettisesti mitä toimia tullaan tekemään ja mitä niillä tavoitellaan. Näiden tulee olla mahdollisimman realistisia ja alueen asukkaita ja toimijoita hyödyttäviä.
  • Hanke on Leader -ryhmän rahoituslinjausten mukainen: Leader-ryhmä voi tehdä omia rahoituslinjauksia tuettavien toimien, toimijoiden tai tukitasojen osalta ja hankkeen tulee olla näiden mukainen.
 • Yleiset kriteerit

  Yleiset kriteerit kuvaavat tarkemmin hankkeen sopivuutta Oulun Seudun Leader ry:n paikallisen toiminnan kehittämisstrategiaan 2023–2027. Yleisistä kriteereistä tulee saada vähintään yksi piste.


  • Toimijoiden välinen yhteistyö: Tarkoitetaan hankkeita, joiden toteuttamiseen osallistuu enemmän kuin yksi toimija
  • Digitalisaation edistäminen: Tarkoitetaan sellaisia hankkeita, joiden avulla edistetään hakijatahon ja/tai alueen asukkaiden digitalisaatiota. Esim. hanke sisältää digitalisaatiota edistävien laitteiden hankintaa tai uusien toimintatapojen kehittämistä tai oppimista.
  • Ensimmäistä kertaa Leader-tukea hakeva: Hakijataho ei ole hakenut tukea Leader-ryhmältä ohjelmakausilla 2014–2022 ja 2023–2027.
  • Uusi palvelu tai tuote: Hankkeessa kehitetään uusia tuotteita tai palveluita tai tapahtumia
  • Uusi toimintatapa tai kokeilu: Hankkeen tuloksena syntyy tai kehitetään yhteisölle tai yritykselle uusia toimintatapoja tai toteutetaan jokin uusi kokeilu. Hankkeessa voidaan myös toteuttaa palvelukokeilu tai tuotekokeilu
  • Hankkeen avulla säilytetään tai parannetaan olemassa olevia palveluita tai parannetaan yrityksen /yhdistyksen toimintaedellytyksiä: Hankkeessa parannetaan olemassa olevia asioita, esim. työturvallisuutta tai reitistöä tai kehitetään olemassa olevia palveluita/ lisätään tuotantoa, laajennetaan tai kehitetään olemassa olevaa toimintaa.
  • Hanke edistää matkailua: Hankkeen toimenpiteet edistävät alueen matkailua
  • Hanke edistää osaamista: Hankkeen toimenpiteet edistävät paikallisten toimijoiden ja /tai asukkaiden osaamista
  • Hanke edistää kansainvälistymistä: Hankkeessa tehdään toimenpiteitä, jotka edistävät toimijan tai toimijoiden kansainvälistymistä.
  • Energiatehokkaat ja ekologiset ratkaisut: Hankkeen sisältämillä toimilla parannetaan yhteisön tai yrityksen energiatehokkuutta tai luodaan ekologisia ratkaisuja arjen toimintaan.
  • Hanke kohdistuu maaseutualueelle: (kaupunki-maaseutuluokitus 2018): Ii, Pudasjärvi, Utajärvi, Muhos, Oulun osalta Yli-Ii ja Ylikiiminki). Hanke ei saa tästä kohdasta lisäpistettä, jos se kohdistuu ulommalle kaupunkialueelle tai kaupungin kehysalueelle (Kempele, Oulunsalo, Haukipudas ja Kiiminki sekä muut Oulun keskustaa lähellä olevat alueet).
 • Yritystukien arvioinnissa käytettävät lisäkriteerit

  • Hanke luo uusia työpaikkoja: Hankkeen toimenpiteiden avulla syntyy alueelle lisää työpaikkoja
  • Yrittäjä on alle 30-vuotias: Yrittäjä on alle 30 v. tukihakemuksen vireille tulon aikaan
  • Uutta yritystoimintaa luova: Sellaiset hankkeet, joiden toimenpiteiden tuloksena syntyy uudenlaista yritystoimintaa, uusia palveluita tai tuotteita, tai toimiva yritys laajentaa toimintaansa uudelle palvelu- tai toiminta-alueelle.

Tutustu rahoitettuihin kohteisiin

Ruokaviraston hankerekisteri

Eikun tuumasta toimeen