Kalatalouden rahoitus

Perämeren rannikon Kalaleader tarjoaa rahoitusta alueen paikalliseen kalatalouden kehittämiseen. Kalatalouden toimijoille on tarjolla myös runsaasti eri tukimahdollisuuksia suoraan Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta (EMKVR). Rahoituksia haetaan sähköisen hakujärjestelmän Hyrrän kautta. Hankeideoiden kanssa kannattaa aina olla yhteydessä kalatalousaktivaattoriin, joka avustaa tarvittaessa.

Voit katsella muiden tekemiä hankkeita kalatalousverkosto.fi sivuilla olevasta hankerekisteristä tai MMM pitämästä hankerekisteristä. Tiedot hankerekisteriin päivittyvät Ruokaviraston hallinnoimasta Hyrrä-tietojärjestelmästä.

Kalaleader rahoitus

Kalaleader rahoitusta voidaan myöntää kehittämishankkeisiin, jotka ovat Perämeren rannikon kalatalousstrategian mukaisia. Rahoituksella voidaan edistää seuraavien tavoitteiden toteutumista.

 

 1. Paikallisen kalan käytön edistäminen
 2. Kalatalouden investointien edistäminen
 3. Uusien kalastajien alalle saaminen
 4. Kalastuksen ja kalankäsittelyn tekninen kehitys
 5. Kalastusmatkailupalveluiden kehittäminen

Investointituet kalatalouden toimijoille

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta (EMKVR) voi hakea tukea kalatalouden investoinneille. Aktivaattorilta saat apua ja neuvoja investointihakemuksien tekoon.

 

 • Kaupalliseen kalastukseen
 • Kalasatamien kehittämiseen
 • Vesiviljelyyn
 • Kalanjalostukseen

 


Kalaleader hankehaku

Kalaleaderin tuki on tarkoitettu elinkeinokalatalouden paikallislähtöiseen kehittämiseen. Kalaleader-hankkeet vastaavat alueelta tulevaan tarpeeseen ja niiden tuloksena syntyy jotakin uutta. Hankkeiden on oltava yleishyödyllisiä ja voimme tukea yleishyödyllisiä kehittämis- ja investointihankkeita sekä yritysten kehittämishankkeita.

Hakijana voivat olla yleishyödylliset yhteisötkuten rekisteröityneet yhdistykset, osakaskunnat, kalatalousalueet, oppilaitokset, kunnat ja kuntien kehittämisyhtiöt sekä yksityiset yritykset. Tuki on tarkoitettu yleishyödyllisten kalataloutta edistävien hankkeiden toteuttamiseen. Lisäksi voidaan tukea julkisia investointeja. Tuen haku on jatkuva ja sitä haetaan sähköisesti Hyrrä-järjestelmän kautta.

Tarkoituksena kehittää toiminta-alueen elinkeinokalataloutta (kaupallinen kalastus, kalan jalostus, vesiviljely ja kalastusmatkailu) aktivoimalla toimijoita, kehittämällä ja vahvistamalla osaamista sekä yhteistyötä. Kalaleader-hankkeilla toteutetaan monipuolisesti ideoita, jotka vahvistavat alueen kalatalouselinkeinojen kilpailukykyä, uudistumista ja sopeutumista.

Ole yhteydessä Perämeren rannikon Kalaleaderiin jo varhaisessa vaiheessa, kun alat suunnitella ideastasi hanketta. Aktivaattori auttaa idean kehittelyssä ja tukihaun eri vaiheissa. Perämeren rannikon Kalaleader myöntää tukirahoitusta strategiaansa edistäville hankkeille. Rahoitusta ja toimintaa suunnataan painopisteittäin.

Hankehakemus laaditaan Hyrrään. Muista että hakemus on oltava vireillä, ennen kuin hanketta aletaan tekemään. Hakemus menee Kalaleaderin ja ELY-keskuksen päätösprosessien läpi. Tuen hakemista varten tarvitset Suomi.fi-tunnukset ja nimenkirjoitusoikeuden. Hyvät ohjeet löydät tästä. Kalaleader-jaosto arvioi hankehakemuksen strategianmukaisuuden eli sen miten hanke toteuttaa Perämeren rannikon Kalaleaderin strategiaa ja antaa rahoituspäätöksen. Strategian löydät täältä.

 • Hankkeen on toteutettava strategian yhtä tai useampaa painopistettä
 • Hankkeessa on huomioitava kolme läpileikkaavaa teemaa: ympäristöystävällisyys ja kestävä kehitys sekä verkostojen hyödyntäminen ja kehittäminen
 • Hanke täyttää yleiset pakolliset kriteerit ja hanketta pisteytyksin mittaavat kriteerit

 


Hankeprosessi

Hankkeen aloitusta tai hankintoja ei kannata kiirehtiä. Etene alla olevan ohjeistuksen mukaisesti. Tukea ei myönnetä takautuvasti, joten näin varmistat hankkeesi tukikelpoisuuden.

Hakuprosessin vaiheet

 1. Ensin täytyy olla idea tai tarve. Mitä lähempänä käytäntöä tarve on, sitä helpompaa hankkeen luominen on. Hankkeen tulee sopia johonkin Perämeren rannikon Kalaleaderin strategian painopisteeseen. Ole yhteydessä aktivaattoriin ja kerro hankeideastasi niin katsotaan onko ideasta hankkeeksi. Toivottavaa on, että hanketta ei jätetä Hyrrään vireille yllätyksenä. Testaa hankkeen perusteita ja hankesuunnitelmaa ensivaiheessa aktivaattorilla. Näin saat helposti ja nopeasti tietoa hankesuunnitelman ja idean soveltuvuudesta Kalaleader-strategiaan. Aktivaattori neuvoo hankkeen haussa, suunnittelussa ja kustannusten arvioinnissa. Ota yhteyttä aktivaattoriin.
 1. Laadi erillinen, kattava hankesuunnitelma. Hankehakemuksessa on kuvattava loogisesti hankkeen tarve, toimenpiteet ja niistä aiheutuvat kustannukset. Hankesuunnitelmapohjan ja valintakriteerien avulla voit varmistaa, että kokonaisuuteen on huomioitu kaikki olennainen. Hankesuunnittelmapohjassa on kuvattuna keskeiset kerrottavat asiat. Erityisesti kustannusten arvioinnissa on muistettava että arvio mahdollisimman realistinen. Arviointi edellyttää että arvioinnissa käytetyt perusteet ovat läpinäkyviä ja ilmoitetut hinnat perustuvat todellisiin hintoihin.  Tee siis hyvin laadittu hankesuunnitelma, joka sisältää kustannusarvion. Hankkeissa osa omarahoitusosuudesta voidaan kattaa talkootyönä. Talkootyön maksimimäärä on 20% hankeen kokonaiskustannuksista. Käytä siis hankesuunnitelmaan aikaa, se säästää monelta ongelmalta myöhemmin ja helpottaa hankkeen läpivientiä. Voit käyttää apunasi  hankesuunnitelmapohjaa.
 2. Kerää liitteet ja kirjaudu Hyrrään. Tarvitset asiointia varten Suomi.fi-valtuutuksen organisaatioltasi sekä omat nettipankkitunnuksesi. Hankehakemusta varten tarvittavat liitteet mieluiten pdf-tiedostoina. Yleisimmät liitteet ovat: hankesuunnitelma, kaupparekisteri- tai yhdistysrekisteriote, allekirjoittajan nimenkirjoittamisoikeuden osoittama dokumentti, hankintojen tai ostopalveluiden kustannuksien kohtuullisuuden osoittavat dokumentit, kolmen edellisen vuoden tase- ja tilinpäätöstiedot. Varaudu tarvittaessa täydentämään hankehakemusta Kalaleader-ryhmän tai ELY-keskuksen pyynnöstä.
 3. Valitse ”Asioi organisaation tai maatilan puolesta”
 4. Sähköisen tunnistautumisen jälkeen valitse sivun vasemmasta yläreunasta ”uusi hakemus” ja sen jälkeen ”EMKVR-hankehakemus”
 5. Hakemuksen ensimmäisellä välilehdellä valitse Paikallinen toimintaryhmä (Leader).
 6. Valitse vielä toisella välilehdellä (Hankesuunnitelma) Paikallinen kehittäminen.
 7. Täytä hakemuksen kaikki kohdat ja lisää tarvittavat liitteet.
 8. Aktivaattori pääsee tarkastamaan keskeneräisen hakemuksen. Paina hakemuksen vasemmassa reunassa näkyvää palkkia ”Anna avustajaoikeus”. Älä vielä lähetä hakemusta vaan tallenna ja jätä keskeneräiseksi. Ole yhteydessä aktivaattoriin. Hän tarkistaa, että hakemuksessa on kaikki tarvittavat liitteet ja että se on muutenkin siinä kunnossa, että sen voi viedä Kalaleader-jaoston käsittelyyn.
 9. Tämän jälkeen voit muokata keskeneräistä hakemusta ja kun se on valmis, voit allekirjoittaa ja lähettää sen.
 10. Kun hakemus on jätetty, voit omalla riskilläsi käynnistää hankkeen. Ennen vireille tuloa aiheutuneet kustannukset eivät ole tukikelpoisia. Saat ilmoituksen, kun hakemus on otettu käsittelyyn ja arvion käsittelyajasta.
 11. Kalaleader-jaosto käsittelee rahoitushakemuksesi ja antaa hankkeen rahoittamisesta joko puoltavan tai kielteisen lausunnon ELY -keskukselle. Kalaleader-jaosto kokoontuu useamman kerran vuodessa, tarpeen mukaan. Kokouksessa Kalaleader-jaosto käsittelee hakemuksen ja antaa siitä lausunnon, jossa hanke pisteytetään ja sitä verrataan Perämeren rannikon Kalaleader Kalasta Lähellä Kestävästi -strategiaan. Saat ilmoituksen jaoston päätöksestä.
 12. Hankkeesi saa virallisen päätöksen ELY-keskuksesta. ELY-keskus tekee muodollisen päätöksen Kalaleader-jaoston lausunnon perusteella. ELY-keskus voi poiketa Kalaleader-jaoston lausunnosta ainoastaan laillisuusperusteilla. Tämän jälkeen hanke saa virallisen hanketukipäätöksen Hyrrä-järjestelmään.
 13. Virallisen päätöksen saatuasi voit hyvillä mielin lähteä toteuttamaan hanketta hyväksytyn hankesuunnitelman ja tukipäätöksen mukaisesti. Perehdy tukipäätöksen ehtoihin ja muista tiedottaa hankkeestasi sekä saamastasi tuesta, jotta muutkin saavat tietää tukimahdollisuuksista.

Myönteisen rahoituspäätöksen saaneiden hankkeiden on hankkeen tiedotuksessa ja julkaisumateriaalissa aina kerrottava hankkeen rahoittaja. Kaikessa hankkeen viestintämateriaalissa on oltava näkyvissä EU:n tunnus, eli EU-lippu ja teksti ”EU:n osarahoittama”. Tämän lisäksi tulee viestinnässä käyttää myös rahaston logoa (EMKVR) ja Kalaleaderin logoa. Logojen on oltava näkyvästi esillä kaikessa viestintämateriaalissa, jotka käsittelevät toimen toteuttamista.

Hankkeen eteneminen:

Tutustu viranomaispäätökseen

Lue viranomaispäätös huolellisesti läpi. Kiinnitä huomiota päätöksen erityisehtoihin ja tarkasta hankkeen hyväksytyt kustannukset. Huolehdi, että myös muut hankkeen vastuuhenkilöt tutustuvat päätöksen ehtoihin. Toimita päätöksestä kopio kirjanpitäjälle.

Huolehdi hankkeen määräajoista

Viranomaispäätöksestä käy ilmi hankkeen tarkemmat määräajat. Tarkasta päätöksestä hankkeen toteutusaika ja maksun hakemiseen liittyvät määräajat.  Hankkeen toteutusaikaan voi hakea jatkoa, mikäli hanketta ei ehdi toteuttaa toteutusajan puitteissa.

 

Hankkeelle on myönnetty rahoitusta tukipäätöksessä hyväksyttyjen toimenpiteiden toteuttamista varten. 

Toisinaan hanke ei etene niin kuin on alunperin suunniteltu ja hankkeen toimenpiteitä joudutaan muuttamaan. Hankesuunnitelman muutoksissa täytyy tehdä muutoshakemus.
 • Ota yhteys aktivaattoriin ja kerro hankesuunnitelman muutoksesta. Huomioithan, että muutoksista tulee keskustella aina etukäteen, ennen muutoksen toteuttamista.
 • Tee tarvittava muutoshakemus Hyrrässä
 • Odota, että viranomainen hyväksyy muutoksen ja tekee muutospäätöksen
 • Toteuta muutos

Muutoshakemus tarvitaan

 • Hankkeen toteutusajan muutoksissa
 • Hankkeen toimenpiteiden muutoksissa

 

Talkootyö

Yleishyödyllisissä investointihankkeissa talkootyö on tukikelpoinen kustannus. Viranomaispäätöksellä hyväksytystä talkootyöstä pidetään kirjaa talkootyön seurantalomakkeella.

 • 20€/henkilö/tunti
 • 35€/konetyö/tunti

Kysy neuvoa!

Ole yhteydessä aktivaattoriin, mikäli sinulla herää kysyttävää hankkeen toteuttamisesta.


Rahoittamisen edellytykset

Hankkeiden valintakriteerit

Perämeren rannikon Kalaleaderin strategiaa toteutetaan pääosin Kalaleaderista rahoitettavilla hankkeilla sekä Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston kautta rahoitettavilla hankkeilla. Strategiaa voidaan toteuttaa myös tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan ELY-keskuksen, Leader -toimintaryhmän tai esimerkiksi maakuntaliiton kautta toteutettavilla ja rahoitettavilla hankkeilla.

Kalaleaderin toteutettavissa hankkeissa noudatetaan alla määritettäviä valintakriteereitä.

Pakolliset hankekriteerit

 • Hanke on lainsäädännön mukainen
 • Hanke toteuttaa Perämeren rannikon Kalaleader-strategiaa
 • Hanke on sisällöltään ja kustannusarvioltaan realistinen
 • Hanke tuo lisäarvoa
 • Hakijalla on taloudelliset edellytykset toteuttaa hanke

Jotta hanke olisi rahoituskelpoinen, sen tulee täyttää kaikki yllä olevasta viidestä kriteeristä.

Hankkeen pisteytys

Pakollisten hankekriteereiden lisäksi hankkeita arvioitaessa kiinnitetään huomiota seuraaviin hankkeen pisteytykseen vaikuttaviin kriteereihin:

 • Hankeen innovatiivisuus (pyrkimys uuden luomiseen tai uuden asian tuomiseen alueelle)
 • Hanke lisää yhteistyötä
 • Hanke lisää osaamista
 • Hankkeessa on huomioitu kestävä kehitys
 • Hankkeen viestintäsuunnitelma (suhteessa hankkeen kustannuksiin)
 • Hankkeen kustannustehokkuus (suhteessa hankkeen toimenpiteisiin)

Hanke saa jokaisen kriteerin osalta 0-3 pistettä. Vähimmäispistemäärää ei ole.

Hankkeista päättävä Kalaleader-jaosto tekee päätöksen. Päätös voi olla joko hyväksytty tai hylätty. Jaosto voi myös tehdä muutosehdotuksen hakijalle tai pyytää lisätietoja, mikäli hakemuksen tiedot eivät riitä päätöksen tekemiseen.

Huomioi, että Kalaleader-ryhmän rahoituskiintiöstä ei voida rahoittaa yksityisiä investointihankkeita. Yksityisiin investointeihin haetaan rahoitusta suoraan ELY-keskukselta Hyrrä-järjestelmässä. Leader-toiminnan tavoitteena on saada syntymään uudenlaista toimintaa. Tukea ei tämän vuoksi myönnetä jo olemassa olevan toiminnan jatkamiseen ilman selvää uudistamista.

 

Kalaleader-jaosto päättää tukitason hankekohtaisen arvioinnin perusteella ottaen huomioon käytettävissä olevan rahoituskehyksen.:

 • Yleishyödyllisissä investoinneissa tukiprosentti on enintään 80 %
 • Yleishyödyllisissä kehittämishankkeissa tukiprosentti on enintään 80 %, ellei tästä poikkeamiseen ole erityistä syytä.
 • Yritysten kehittämishankkeissa tukiprosentti on enintään 50 %. Jos kyseessä on pienimuotoinen rannikkokalastus tukiprosentti on enintään 60 %