Kalatalouden rahoitus

Perämeren rannikon Kalaleader tarjoaa rahoitusta alueen paikalliseen kalatalouden kehittämiseen. Kalatalouden toimijoille on tarjolla myös runsaasti eri tukimahdollisuuksia suoraan Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta (EMKVR). Rahoituksia haetaan sähköisen hakujärjestelmän Hyrrän kautta.


Kalaleader rahoitus

Kalaleader rahoitusta voidaan myöntää kehittämishankkeisiin, jotka ovat Perämeren rannikon kalatalousstrategian mukaisia. Rahoituksella voidaan edistää seuraavien tavoitteiden toteutumista.

 

  • Paikallisen kalan käytön edistäminen
  • Kalatalouden investointien edistäminen
  • Uusien kalastajien alalle saaminen
  • Kalastuksen ja kalankäsittelyn tekninen kehitys
  • Kalastusmatkailupalveluiden kehittäminen

Investointituet kalatalouden toimijoille

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta (EMKVR) voi hakea tukea kalatalouden investoinneille.

 

  • Kaupalliseen kalastukseen
  • Kalasatamien kehittämiseen
  • Vesiviljelyyn
  • Kalanjalostukseen

 


Kalaleader hankehaun ohjeet