Oman toiminnan kehittäminen

Leader – ryhmän omilla hankkeilla kehitetään toimintaa!

Leader-toiminnan periaatteita ovat mm. verkostoituminen ja innovatiivisuus. Tarkoituksena siis on tuoda toimijoita yhteen, lisätä yhteistyötä ja kannustaa uusien toimintatapojen, menetelmien, palveluiden ja tuotteiden kehittämiseen. Leader-ryhmän tulee myös itse olla ajan hermolla, kehittyä ja siten ylläpitää ja luoda uusia verkostoja ja toimintatapoja, joilla voi viedä strategiansa tavoitteita eteenpäin. Yksi keino tehdä tätä kehittämistyötä on toteuttaa omia hankkeita, joiden tarpeet ovat lähtöisin alueen toimijoilta ja asukkailta. Lisäksi yhdistys on laatinut toiminnastaan laatukäsikirjan, jossa on kuvattuna yhdistyksen keskeisimmät toiminnat, verkostot ja prosessit. Laatukäsikirja on jatkuvasti päivitettävä asiakirja, joka toimii hallituksen ja toimihenkilöiden perehdyttäjänä.