Yhteisöt

Hankerahoitusta investointeihin ja kehittämiseen!

Leader – rahoituksella mahdollisuuksia maaseudulle

Leader-rahoituksella tuetaan maaseudun elinvoimaisuutta, viihtyvyyttä, harrastusmahdollisuuksia, kansainvälistä toimintaa ja palveluiden kehittämistä. Yleishyödyllistä investointi- ja kehittämishanketukea myönnetään maaseudun kehittämiseen, jonka tarve on käynyt ilmi paikallisesti ja joka hyödyttää mahdollisimman laajaa toimijajoukkoa.

Lisätietoa hankkeen hakemisesta, toteuttamisesta ja maksun hakemisesta löydät alla olevista linkeistä!

 

Hyvä hanke on

  • toteuttamiskelpoinen kustannuksiltaan ja suunnitelmaltaan
  • paikallisesti tarpeellinen
  • innovatiivinen
  • mahdollisimman laajaa toimijajoukkoa hyödyttävä

Hanketuen hakijalle

Kuka voi hakea tukea? Miten tukea haetaan?

Lue lisää hanketuesta

Hanketoiminnan aikana

Mitä tulee ottaa huomioon hankkeen aikana?

Tutustu hankkeen etenemiseen

Maksun hakeminen

Miten maksua haetaan? Milloin maksua voi hakea?

Tutustu maksun hakemiseen