Oulun Seudun Leader ry

Leader on rahoitusta, neuvontaa ja toimintaa.

Oulun Seudun Leader ry on yksi Suomen 54 Leader-yhdistyksestä, jonka tehtävänä on aktivoida alueensa asukkaita kehittämään kotiseutuaan, luomaan verkostoja ja lisäämään alueensa asukkaiden ja toimijoiden välistä yhteistyötä. Tavoitteena on pitää maaseutualueet elävinä, luoda työpaikkoja ja palveluita sekä lisätä alueen asukkaiden viihtyisyyttä ja harrastumahdollisuuksia. Järjestämme erilaisia tilaisuuksia, tarjoamme rahoitusmahdollisuuksia ja hankeneuvontaa alueemme toimijoille sekä toteutamme myös itse hankkeita alueemme ja toimintamme kehittämiseksi. Leader-toiminnan perusperiaate on alhaalta-ylöspäin eli alueen asukkaat ja toimijat omien ideoidensa pohjalta toteuttavat hankkeita, hakevat niihin rahoitusta ja ovat myös päättämässä rahoituksen myöntämisestä Leader-hallituksessa. Leader toimii lähellä ihmistä ja alueensa asukkaiden tarpeesta.

Leader-yhdistyksen pääasiallinen rahoitus tulee alueen kunnilta sekä Suomen valtiolta ja EU:n maaseuturahastosta.

Toiminta-alue

Toiminta-alueeseemme kuuluu Ii, Pudasjärvi, Utajärvi, Muhos, Kempele ja Oulun maaseutumaiset alueet:

Haukipudas, Yli-Ii, Kiiminki, Ylikiiminki, Oulunsalo, Madekoski, Juurusoja, Pikkarala, Hangaskangas, Heikinharju, Korvenkylä, Saviharju, Niiles, Sanginsuu, Ulkosanki, Sanginjoki, Lapinkangas, Oulujoen rantaan rajoittuvat osat Maikkulasta, Heikkilänkankaasta ja Saarelasta

Toimintamme pähkinänkuoressaan

  • Aktivointi
  • Neuvonta
  • Rahoitus
  • Toiminta

Toiminnan tuloksia vuosilta 2015-2022

10 milj. €
Jaettua rahoitusta vuosina 2015-2020
190 kpl
Rahoitettua yrityshanketta
133 kpl
Rahoitettua yleishyödyllistä hanketta
167 kpl
Nuoriso-Leader projektia
69 kpl
Uutta työpaikkaa
48000
talkootyötuntia

Yhdistys toiminnan takana

Oulun Seudun Leader ry on rekisteröity yhdistys, jonka toimintaa ohjaa 9-jäseninen hallitus. Hallitusjäsenet valitsee vuosikokous jäsenistönsä keskuudesta. Oulun Seudun Leaderin jäseneksi voi liittyä kuka vain maaseudun kehittämisestä kiinnostunut henkilö, yritys tai yhteisö.

Tutustu

Strategia

Leader-toiminta on tavoitteellista ja tavoitteiden avulla pyritään saavuttamaan niitä asioita, jotka alueen asukkaat ovat kokeneet tarpeellisiksi oman hyvinvoinnin ja viihtyvyyden parantamiseksi sekä elinkeinojen kehittämiseksi alueellaan. Nämä tarpeet ja tavoitteet kootaan paikalliseksi strategiaksi.

Tutustu

Julkaisut ja materiaalit

Lue lisää Oulun Seudun Leaderin toiminnasta ja toiminnan tuloksista.

Lue lisää