Esittelyssä pienhanketuet

Yleishyödyllisillä pienhankkeilla tuetaan alueen elinvoimaisuutta ja innostetaan asukkaita osallistumaan omaehtoiseen maaseudun kehittämiseen!

Hanketukea myönnetään maaseutualueille. Oulun kaupungin keskusta-alueeksi määritelty alue ei kuulu Oulun Seudun Leaderin toiminta-alueeseen.

Tukitaso ja tuen määrä

 

 • Hankkeen kokonaiskustannukset 1600-8000€.
 • Tukiprosentti investointihankkeena 65 %
 • Tukiprosentti kehittämishankkeena 80-90 %, perustellusta syystä voi olla 100 %.
 • Omarahoitusosuudesta voidaan talkootyöllä korvata 100 %
  • 20€/henkilö/tunti
  • 60€/konetyö/tunti (henkilö+kone)

Tukea voi käyttää muun muassa:

 • asiantuntijoiden palkkioihin
 • palkkakustannuksiin
 • ostopalveluihin
 • tilavuokriin
 • investointeihin, kuten koneiden, laitteiden ja välineiden hankkimiseen
 • rakennus- ja kunnostuskustannuksiin.

 

Hanketukea voi hakea

 • Julkisoikeudelliset yhteistöt, esimerkiksi kunnat ja kuntayhtymät
 • Rekisteröidyt yhdistykset ja seurat
 • Osuuskunnat
 • Säätiöt

Lisätietoa:  Hankerahoitusta investointeihin ja kehittämiseen!


HAE HYRRÄSSÄ