Esittelyssä strategian painopisteet

Käynnistämme julkaisusarjan, jossa esittelemme Oulun Seudun Leader ry:n paikallisen toiminnan kehittämisstrategian painopisteitä vuosille 2023-2027. Painopisteitä on yhteensä viisi ja läpileikkaavia teemoja on kolme. Ohessa esitellään strategian kaksi ensimmäistä painopistettä: elinvoimainen maaseutu ja matkailu

 


Elinvoimainen maaseutu

Maaseutualueiden elinvoiman lisäämisessä tärkeää on yritysten palveluiden kehittäminen. Keskeisenä on markkinoinnin kehittäminen ja uusien markkinointikanavien luominen. Yritysten tulee kehittää uusia tapoja tuottaa palveluita ja siten lisätä palveluntarjontaa. Digitalisaatio on avainasemassa ja se edellyttää toimivia kyläverkkoja ja kattavia laajakaistapalveluja. Digitalisaation luo mahdollisuuksia verkkokauppatoimintaan sekä erilaisten verkkopalveluiden tuottamiseen. Palveluiden ja yritystoiminnan kehittämisessä yritykset tarvitsevat asiantuntijoiden tarjoamaa koulutusta ja osaamista: esimerkiksi laatutyö- ja liiketoimintaosaamista, brändi- ja markkinointikoulutusta, digiosaamista, tuotekehitystä ja tuotteistamista. Palveluiden ja toiminnan kehittämisessä tärkeää on yritysten yhteistyön lisääminen, toimijoiden kohtaaminen ja erilaisten verkostojen luominen.

Toimet

 • Aloittavien ja toimivien yritysten tukeminen toiminnan aloittamisessa ja kehittämisessä, esimerkiksi:
  • Yritysten kokeilut, uudet tuotteet ja palvelut
  • Investoinnit
  • Markkinoinnin ja osaamisen lisääminen
  • Asiantuntijapalvelut
  • Kansainvälistyminen ja uudet asiakassegmentit
 • Yritysten välisen yhteistyön lisääminen ja verkostojen kehittäminen
 • Osa-aikaisen ja kausiyrittäjyyden tukeminen, toiminnan monipuolistaminen
 • Paikkaan sitoutumattoman yritystoiminnan tukeminen
 • Maatalouden pienet kokeilut

Tavoitteet

 • Tuettujen yrityskokeilujen määrä 15 kpl
  • joista maatalouden kokeiluja 5 kpl
 • Tuettujen yritysten määrä 80 kpl
  • joista uusia yrityksiä 40 kpl
 • Uudet työpaikat 40 kpl
 • Säilytetyt työpaikat 60 kpl
 • Uusia palveluita tai tuotteita 40 kpl
 • Säilytettyjä/parannettuja palveluita tai tuotteita 40 kpl
 • Muille rahoittajille ohjatut hanke-ideat 20 kpl


Matkailu

Matkailun kehittämisessä erityisen tärkeää on markkinointi ja tuotteistaminen, joka vaatii eri toimijoiden yhteistyötä ja verkostoitumista, jotta palveluita ja tuotteita saadaan paketoitua järkevästi sekä kuluttajille helposti ostettaviksi. Matkailijoille tulee olla tarjolla ajantasaisia opastus- ja karttapalveluita. Digitalisaation hyödyntäminen matkailussa luo mahdollisuuksia uusien palvelujen ja tuotteiden kehittämiseen sekä lisää saavutettavuutta ja tietoa eri alueista. Matkailukeskusten lisäksi kylä- ja lähimatkailu on kasvussa ja kylille on tarve kunnostaa ja rakentaa erilaisia reitistöjä, jotta luontokohteet saadaan helpommin saavutettaviksi. Yhdistykset voivat tuottaa erilaisia palveluita matkailun tueksi, kuten matkaparkkeja, majoitusta, kahvilapalveluja, opaspalveluja ja erilaisia ohjelmapalveluja. Yhteistyö kuntien, yritysten ja yhdistysten välillä on tärkeää, jotta tuotetut palvelut tukevat toisiaan. Matkailun kehittämisen kohderyhminä voi olla paikalliset asukkaat, kotimaan matkailijat ja kansainväliset matkailijat.

 

Toimet

 • Uusien matkailupalveluja tuottavien yritysten tukeminen ja toimivien matkailuyritysten toiminnan kehittäminen sekä kylä- ja lähimatkailupalveluiden kehittäminen, esimerkiksi:
  • tuote- ja palvelukokeilut, tuotteiden ja palveluiden kehittäminen, tuotteistaminen, ohjelmapalvelut
  • investoinnit
  • markkinoinnin ja osaamisen lisääminen, asiantuntija-apu
  • kansainvälistyminen
 • Osa-aikaisen ja kausiyrittäjyyden tukeminen sekä yrityskokeilut
 • Toimijoiden välisen yhteistyön lisääminen ja verkostojen kehittäminen

Tavoitteet

 • Tuettujen matkailun alan yrityskokeilujen määrä 5 kpl
 • Tuetut matkailupalveluita tuottavat yritykset 30 kpl
  • joista uusia yrityksiä 10 kpl
 • Uudet työpaikat matkailun alalla 10 kpl
 • Säilytetyt työpaikat matkailun alalla 20 kpl
 • Uudet palvelut ja tuotteet 20 kpl
  • joista yhdistysten tuottamina 7 kpl
 • Säilytettyjä/parannettuja palveluita tai tuotteita 20 kpl
  • joista yhdistysten tuottamina 10 kpl
 • Tuetut matkailua tukevat retkeilykohteet ja reitistöt 5 kpl

Oulun Seudun Leader ry:n paikallisen toiminnan kehittämisstrategiaan voit tutustua oheisesta linkistä

Tutustu strategiaamme