Hallitus käsitteli hanke- ja yritystukihankkeita

Kesäkuun kokouksessa myönnettiin tukea hanke- ja yritystukihankkeille

Viimeisimmässä Oulun Seudun Leaderin kokouksessa hyväksyttiin 16 uutta hanketukea, jotka parantavat kuntalaisten hyvinvointia ja elinympäristöä. Näihin hankkeisiin kuuluvat lasten ja nuorten liikuntaprojektit, kylätalojen kunnostukset, kulttuurimatkailu, retkeily sekä energiansäästötoimenpiteet.

Samassa kokouksessa myönnettiin 13 yritystukea alueen elinkeinoelämän vahvistamiseksi ja monipuolistamiseksi. Tuet kattavat yritysten investoinnit uusien, yritysten aloittamisen ja olemassa olevien yritysten kehittämisen. Näiden tukien avulla lisätään taloudellista aktiivisuutta ja luodaan uusia työpaikkoja.

Leader-tukien avulla rahoitetut hankkeet parantavat alueen palveluita ja infrastruktuuria. Yritykset voivat kehittää toimintaansa monipuolisemmin ja tehokkaammin, mikä hyödyttää sekä yrityksiä että asukkaita. Tukien ansiosta alueen talous kasvaa ja palvelutarjonta paranee.

Te suunnittelette – me autamme!

Tästä yhteystietoihimme