KalaLeader kuulumiset 12/2023

Talvi on saapunut Perämerelle.

Tervehdys!

Edellisten kuulumisien jälkeen on tapahtunut paljon ja tämä on pitänyt aktivaattorin kiireisenä. Loppuvuonna ei rahoitettu uusia hankkeita, mutta ensi vuodelle on suunnitteluvaiheessa useampikin hanke. Investointeja ja niiden neuvontaa on kuitenkin tehty. Lokakuussa oli useammalla hakijalla tarvetta neuvonnalle määräaikaisessa kalasatama ja purkupaikka -haussa. Investointi- ja korjaustarvetta olisi alueella, mutta haussa oleva rahamäärä ei riitä kaikille hankkeille. Toivottavasti uusi haku saataisiin mahdollisimman pian. Alkutalven aikana aktivaattorit ovat kokoontuneet muun muassa Lokassa. Myös tulevaa Kansallista Kalatalousverkostoa on suunniteltu ja toiminta on tarkoitus lähteä toden teolla käyntiin vuoden vaihteen jälkeen.

EU:n maatalous- ja kalastusneuvosto teki päätöksen Itämeren kalastusmahdollisuuksista vuodelle 2024. Rajoitukset menivät lopulta läpi lievempinä kuin esitys oli. Silakan kohdennettu kalastus jatkuu kohtuullisin kiintiöin. Lohen osalta tarkemmat rajoitukset selviävät myöhemmin.

Alueella järjestettiin merituulivoiman vuorovaikutusfoorumeita ja tilaisuuksissa oli hyvin osallistujia. Suomen aluevesille ja talousvyöhykkeelle on suunnitteilla useita tuulivoima-alueita. Tilaisuuksissa saatiin uutta tietoa suunnitelmista, meriliikenteen ja tuulivoiman haasteista pohjoisilla alueilla sekä vaikutuksista vaelluskaloihin ja merikutuisiin kaloihin. Tietoa tarvitaan vaikutuksista tuulivoiman rakentamisen ja käytön osalta. Kalastuksen osalta puutteellista tietoa on kalastus ja troolauspaikoista, joihin tarvitaan päivitystä. On myös otettava huomioon, että voimala-alueen sähkön siirron johtoreitit vaikuttavat rantaan asti.

Rahoitetuista hankkeista Oulussa pidettiin Lähikalaa lautaselle-hankkeen aloitustilaisuus. Paikalle oli saapunut kalastajia, kalanjalostajia ja ammattikeittiön edustajia. Tilaisuus herätti mielenkiintoista ja innostunutta keskustelua lähikalan mahdollisuuksista. Ammattiryhmien kesken ongelmat nähtiin varsin yhteneväisenä. Kalaa ja kalastajia on haasteista huolimatta. Kotimaisen kalan käytön lisäämiseen on mahdollisuuksia ja tahtoa. Yhteistyötä ja pitkäjänteisyyttä vaaditaan niin ammattiryhmissä kuin koko ketjussa. Näin koko ketjun toiminta on kannattavaa.

Logistiikka pitää saada toimimaan kustannustehokkaasti niin, että kysyntä ja tarjonta kohtaavat. Kalan käsittely, jalostusaste sekä pakkausmuoto pitää olla selvänä eri toimijoilla loppukäyttäjä huomioiden. Kaikki tämä tarvitsee vielä lisäselvitystä, jotta toimiva verkosto voidaan saada aikaan. Yhteistyöllä saadaan näkyvyyttä, käyttöä ja arvostusta lähikalalle.

Team Kalan Vaellusiika jatkohanke 2 on loppusuoralla. Hankkeen onnistumiseen vaikutti olennaisesti syksyn haastavat olosuhteet, joiden vuoksi siian mätipyynti ei onnistunut suunnitellusti. Iijoessa oli paljon tulvajuoksutusta ja runsaasti roskaa syyskuusta talven tuloon asti. Harva kalastaja pystyi pyytämään ja mätimäärät jäivät pieneksi. Hankkeessa testattiin hyljekarkottimia, joiden rakentamisesta linjaksi saatiin hyviä kokemuksia. Karkotinlinja ei kuitenkaan täysin toiminut, koska hylkeitä oli havaittu linjan yläpuolella. Käytössä myös ylimääräinen karkotin. Sillä kokeiltiin tehoa yksittäisellä pyynnillä, joka toimi hyvin. Hankkeen rysäkokeilut eivät ole onnistuneet tulvan takia. Satunnaiset poikkeusolot ja jatkuvat äkilliset voimalavirtaukset eivät anna mahdollisuutta rysäpyyntiin. Ensi vuoden alkupuolella tarkoitus pitää vielä siika- ja hyljekarkotin -tilaisuus.

Kansallinen kalatalousverkosto järjestää historian ensimmäiset kalatalouden verkostopäivät Laukaassa 11.-12.tammikuuta 2024. Tilaisuus on virallinen startti kalatalousverkoston toiminnalle. Kansallinen Kalatalousverkosto edesauttaa yhteistyön lisäämistä sekä hyvien käytäntöjen leviämistä mm. tiedottamalla, kouluttamalla, kumppanuuksilla ja etsimällä alan ulkopuolisia rahoitusmahdollisuuksia.  Näin vahvistetaan EMKVR-ohjelman sekä kalatalouden innovaatio-ohjelmien toteutumista ja lisätään niiden vaikuttavuutta. Aktivaattori on mukana Blue products 3.0 -innovaatio-ohjelmassa (uusien tuotteiden kehittämisohjelma) sekä kalatalousverkoston Neuvonta ja kasvua tukevat toimet -teemaryhmässä.

Minuun voi olla yhteydessä matalalla kynnyksellä, kun tarvitset apua tai muuten haluat keskustella alueesi asioista. Mikäli sinulla on hyviä ajatuksia paikalliseen kalatalouden kehittämiseen ja kaipaat neuvoja, ota rohkeasti yhteyttä. Mutta nyt hengähdetään hetki ja palataan ensi vuonna töiden pariin.

Toivotan kaikille Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Mikko Tenhunen

Kalatalousaktivaattori

mikko.tenhunen@oulunseudunleader.fi

Puh. +358 40 759 7505