KalaLeader kuulumiset 9/2023

Tervehdys!

Syksy on jo pitkällä ja kalastajien toiveissa ovat hyvät kala- ja mätisaaliit.

Edellisten kuulumisien jälkeen Perämeren rannikon Kalaleader on antanut rahoituspäätöksen ProAgria Oulu/ Maa- ja kotitalousnaisten Lähikalaa lautaselle -hankkeelle. Hankkeen tarkoituksena on lisätä lähikalan, lähikalatuotteiden, kalantuotannon ja –tuottajien tunnettavuutta kuluttajien keskuudessa tuoden samalla esiin kala-alan toimijoita lähiruoan tuottajina. Kala-alasta luodaan positiivista kuvaa ja houkuttelevaa alaa koulutuksen ja työllisyyden kannalta.

Kalastus on merkittävä osa suomalaista kulttuuria ja tärkeä osa kotimaista ruokaturvaa. Kotimaisen kalan ekologisuus, terveellisyys ja positiiviset vaikutukset ympäristöön ovat myös hyvin ajankohtaisia teemoja, joita hankkeessa tuodaan esiin. Lisäksi hanke edistää lähikalan käyttöä julkisissa ja yksityisissä ammattikeittiöissä sekä valmisruokateollisuudessa. Hankkeessa selvitetään lähikalan käyttöä Perämeren rannikon kalatalousalueella selvittäen lähikalan kysyntää ja tarjontaa sekä hankintakanavia. Kalastajien, jalostajien ja ammattikeittiöiden yhteistyötä aktivoidaan. Toimijoita kannustetaan löytämään uusia yhteistyömahdollisuuksia sekä aktivoidaan uusien kalatuotteiden tuotekehitykseen.

Myös kalastamien ja purkupaikkojen määräaikainen tukihaku on avautunut. Haku kestää lokakuun loppuun. Tämän tiimoilta on ollut yhteydenottoja ja neuvonta on pitänyt aktivaattorin kiireisenä. Suomen kalatalous sai kylmää vettä niskaan, kun Euroopan komissio esitti ensi vuodelle silakan kohdennetun kalastuksen kieltämistä Suomen lähivesille sekä lohenkalastuskieltoa Ahvenanmaan-Merenkurkun välille. Perämeri säästyisi kiellolta lohen osalta, vaikka esityksen mukaan lohikiintiöt laskisivat. Toivoa sopii, että esitys ei lopulta toteudu ja kalastus voisi jatkua ensi vuonnakin koko rannikolla.

Aktivaattori osallistuu marraskuussa merialuesuunnittelun koordinaatioryhmän toimesta järjestettäviin merituulivoiman vuorovaikutusfoorumeihin. Tilaisuuksien tavoitteena on pureutua merituulivoiman ja muun merellisen energiantuotannon kehittämisen tilannekuvaan, tavoitteisiin ja toimenpiteisiin sekä merellisten toimintojen yhteensovittamisen haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Lisäksi järjestetään työpajoja aiheella Pohjanlahti muuttuvassa toimintaympäristössä – kalaston ja kalastuksen sekä merituulivoiman kehityskuvan yhteensovittaminen. Merialueen käyttö on voimakkaassa muutoksessa. On tärkeää, että siirtymä on oikeudenmukainen ja käyttäjät sekä alueet huomioiva.

Minuun voi olla yhteydessä matalalla kynnyksellä, kun tarvitset apua tai muuten haluat keskustella alueesi asioista. Mikäli sinulla on hyviä ajatuksia paikalliseen kalatalouden kehittämiseen ja kaipaat neuvoja, ota rohkeasti yhteyttä.

Mikko Tenhunen

Kalatalousaktivaattori

mikko.tenhunen@oulunseudunleader.fi

Puh. +358 40 759 7505