KalaLeader kuulumiset 05/2024

Kevät alkaa vääjäämättä pilkistelemään pilven raosta, vaikka kelit eivät vielä kovin lämpöisiä ole.

Tervehdys!

Kevät alkaa vääjäämättä pilkistelemään pilven raosta, vaikka kelit eivät vielä kovin lämpöisiä ole. Edellisten kuulumisien jälkeen Oulun Seudun Leaderin toimisto on muuttanut uuteen osoitteeseen Kempeleessä. Toimisto löytyy nyt osoitteesta Voimatie 6.

Vuoden 2023 lopussa oli valtakunnallinen yleishyödyllisille toimijoille suunnattu määräaikainen kalasatama ja purkupaikka -investointihaku. Investointi- ja korjaustarvetta olisi alueella, mutta haussa oleva rahamäärä 1,5 miljoonaa euroa ei riittänyt kaikille hankkeille. Hakemuksia tuli paljon ja tässä haussa alueelle ei saatu rahoitusta. Keväällä 2024 avautui uusi määräaikainen 1,5 miljoonan euron haku ja tämä tarkoitti myös useita neuvontapyyntöjä. Päätökset rahoitettavista hankkeista saataneen mahdollisesti kesäkuun alussa. Toivotaan, että alueellamme rahoitusta hakeneet hankkeet saisivat puoltavan päätöksen.

Kansallista Kalatalousverkoston toiminta aloitettiin historian ensimmäisillä Kansallinen kalatalousverkoston verkostopäivillä Laukaan Perungassa tammikuussa. Kansallinen Kalatalousverkosto edesauttaa yhteistyön lisäämistä sekä hyvien käytäntöjen leviämistä mm. tiedottamalla, kouluttamalla, kumppanuuksilla ja etsimällä alan ulkopuolisia rahoitusmahdollisuuksia. Aloitustilaisuudessa kuulimme mielenkiintoisia esityksiä mm. kalatalouskoulutuksen tulevaisuudesta ja innovaatio-ohjelmien verkostotoiminnasta. Aiheisiin paneuduttiin vielä paremmin työpajoissa. Tilaisuudessa oli valtavasti hyvää keskustelua ja ratkaisuehdotuksia heräsi työpajoissa, jonka pohjalta kalatalousverkoston teemaryhmien työskentelyyn päästään toden teolla käsiksi. Kansallinen Kalatalousverkosto avaa omat kotisivut Maaseutuverkosto.fi sivujen yhteyteen osoitteeseen Kalatalousverkosto.fi

Kansainvälinen merentutkimusneuvosto (ICES) suositteli tieteellisessä neuvossaan lohenkalastuksen kieltämistä Ahvenanmaalta Merenkurkkuun ulottuvalla merialueella Ruotsin puolella olevan Ljungan-joen tautitilanteesta johtuvan lohikannan heikentymisen takia. Maatalous- ja kalastusneuvosto päätti komission ehdotuksen mukaisesti kaupallisen kalastuksen kiellosta yllä mainitulla merialueella, mutta esittää komissiolle käynnistävänsä rajoitetun tieteellisen lohenkalastuksen ja lähettänyt komissiolle sitä koskevan suunnitelman tieteellisen tiedon keräämiseksi. Perämerta tämä rajoitus ei koske vaan alueellamme voidaan kalastaa normaalisti. Suomen Pohjanlahden ja pääaltaan lohenkalastuskiintiö vuodelle 2024 on 16 661 lohta, mikä on noin 39%:n vähennys Suomen viime vuoden 27 163 lohen kalastuskiintiöön verrattuna.

Länsi-Suomen Kalatalouskeskus järjesti kaupallisten kalastajien tiedotus- koulutusristeilyn Saaristomeren ja Selkämeren alueen kalastajille. Perämeren rannikon kalastajat pääsivät myös mukaan. Tilaisuudessa kuultiin kalataloushallinnon ajankohtaisia asioita, ELY-keskus kertoi kalastuslaista sekä punnituksista ja niiden valvonnasta. Kansallinen Kalatalousverkosto kertoi alkavasta toiminnasta ja Luke esitteli Kalastuksen kehittäminen (Kake) hankkeen sekä hyljekarkotintutkimuksien tuloksia. Kuulimme myös Kalaleadereiden rahoittamista hankkeista sekä kahden nuoren kalastajan näkemyksiä alan haasteista ja niistä selviytymisestä. Risteily oli onnistunut ja kalastajat pääsivät verkostoitumaan.

Kalaleader-jaosto kokoontui helmikuussa. Kokouksessa sai rahoituspuollon kaksi kalastajainseuran hanketta, joista tiedotetaan tarkemmin myöhemmin virallisen päätöksen tultua ELY-keskuksesta. Toisessa hankkeessa kerätään seuran historiikki yksiin kansiin ja toisessa korjataan kalastusmajaa saaressa. Rahoitetuista hankkeista Lähikalaa lautaselle-hankkeessa on järjestetty tilaisuuksia karisiian nimisuoja edellytyksiä varten. Prosessissa on tärkeää toimijoiden aktiivisuus, että asia saadaan eteenpäin. Lisäksi hankkeessa on aloitettu suunnittelemaan kalastusta edistävää mainos- ja videomateriaalia.  Tulossa on myös markkinakartoitus Perämeren alueen kalastajille, jalostajille, ammattikeittiöille, muille elintarvikeyrityksille ja kaupanalan toimijoille. Kartoituksessa selvitetään Perämeren alueen lähikalan ja -kalatuotteiden käyttöä, kysyntää, tarjontaa ja hankintakanavia laajasti koko tuotantoketjun osalta.

Kalaleader järjesti yhdessä ELY-keskuksen kanssa infotilaisuuden Iissä. Tilaisuudessa kerrottiin ajankohtaista tietoa valvonnasta, kiintiöistä, punnituksista ja satamista. Lisäksi oli tietoa EMKVR- rahaston ajankohtaisista asioista sekä paikallisesta kehittämisestä. Meitä oli paikalla 50, kiitos kaikille osallistuneille. Tilaisuudessa heräsi keskustelua ja kysymyksiä erityisesti valvontaan, punnituksiin ja kiintiöihin liittyvät asiat sekä niiden tulevaisuuden muutokset. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalastuksenvalvontatiimi vastasi askarruttaviin kysymyksiin.

Minuun voi olla yhteydessä matalalla kynnyksellä, kun tarvitset apua tai muuten haluat keskustella askarruttavista asioista. Mikäli sinulla on mielessä hanke tai hyviä ajatuksia paikalliseen kalatalouden kehittämiseen, ota rohkeasti yhteyttä. Viedään asioita eteenpäin.

Mikko Tenhunen

Kalatalousaktivaattori

mikko.tenhunen@oulunseudunleader.fi

Puh. +358 40 759 7505