KalaLeaderin kuulumiset 1/2022

Uuden EMKVR-kauden alkua odotetaan

Kalaleaderin puolella uuteen rahoituskauteen siirrytään nopeammassa rytmissä kuin maaseuturahaston puolella. Uuden rahoituskauden on määrä alkaa tämän kevään aikana. Rahaston nimi muuttuu Euroopan meri-, ja kalatalousrahastosta (EMKR) Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastoksi (EMKVR) eli kirjainlyhennehirviöön saadaan vielä yksi kirjain lisää 😊.

Näillä näkymin uusi rahasto tuo tullessaan melko vähän käytännön muutoksia sieltä jaettaviin tukiin. Artikla-kohtainen toimenpiteiden listaus jää kuitenkin pois, mikä antaa hieman enemmän vapauksia rahoitettaville toimille. Lisäksi rahoituksen painotusta muutetaan siten, että kalatalouden elinkeinoa pyritään tukemaan entistä enemmän.

Ihan lähiaikoina pitäisi myös varmistua kalaleader-ryhmien valinnat ja rahoituskehykset kalaleader-ryhmille. Odotetaan malttamattomina ja pidetään peukkuja!

Uusi kalaleader-ryhmä valittiin uudelle ohjelmakaudelle

Uuden ohjelmakauden myötä valittiin myös uusi kalaleader-jaosto, vanhalta nimeltään kalatalousryhmä.  Jaoston valinta tehtiin Oulun Seudun Leaderin hallituksen kokouksessa 2.12.2021 alueen Leader yhdistysten esityksistä. Jaostoon saatiin mukaan mukavasti uutta verta, mutta myös kokemusta säilytettiin vanhasta ryhmästä. Vanhasta jaostosta jatkaa varsinaisina jäseninä kolme henkilö ja varajäseninä kuusi. Uusi jaosto kokoontuu ensimmäisen kerran, kunhan kalaleader-ryhmäksi valinta ja rahoituskehys varmistuvat.

Onnea valituille!

Perämeren rannikon kalaleader-ryhmä vuosille 2022-2023:


Viime vuonna runsaasti EMKR-tukieuroja alueelle

Koronapandemia on vaikuttanut moneen elinkeinoon, mutta kalatalousala on selvinnyt pandemiasta kohtalaisen vähin ongelmin. Viime vuosi oli ainakin kalastuksen puolella investointien suhteen vilkkain moneen vuoteen ja tuki-euroja virtasikin Perämeren rannikon alueella noin miljoona. Kalastajat investoivat enimmäkseen omaan jalostustoimintaan ja lisäksi saatiin muutama isompi investointituki alueen kuntien kalasatamiin. Kokonaisuudessaan alueen kalatalousalan yrityksiin ja paikalliseen kehittämiseen on saatu EMKR-tukea 5,05 miljoonaa euroa tämän ohjelmakauden aikana.

Kalaleaderin omaa kehystä on hankkeista palautuneiden varojen ansiosta jäljellä n. 20 000€, mikä mahdollistaa vielä pienimuotoisten kehittämistoimien rahoittamisen ennen uuden kauden alkua.


Omavalvonta- ja hygieniakoulutusta kalastajille tulossa maaliskuussa

Maaliskuussa järjestetään kaupallisille kalastajille kaksi koulutusta kalankäsittelytilojen hygieniavaatimuksista ja niiden käytännön toteuttamisesta. Koulutukset järjestetään Iissä 3.3. ja Kalajoella 17.3.

Lisätietoja koulutuksesta