Leader-ryhmät allekirjoittivat sopimukset MMM:n ja Ruokaviraston kanssa

Maa- ja metsätalousministeriö, Ruokavirasto ja Leader-ryhmät allekirjoittivat sopimukset, jotka koskevat maaseudun paikallisten kehittämisstrategioiden toteuttamista. Sopimuksissa sovitaan ryhmien, ministeriön ja Ruokaviraston välisestä yhteistyöstä vuosille 2023-2027.

Kuvan on ottanut Satu Mali

Kaikki Suomen 52 paikallista Leader-ryhmää allekirjoittivat oman sopimuksensa ohjelmakaudelle 2023-2027 Säätytalolla. Leader-ryhmät ovat maaseudun kehittämisyhdistyksiä, joissa ovat mukana alueen asukkaat ja aluetta kehittävät yhteisöt, kuten järjestöt ja alueen kunnat. Paikallisilla toimilla parannetaan maaseudun elinvoimaisuutta, kehitetään paikallisia palveluja ja elinkeinoja, tuetaan mikroyrityksiä ja yrittäjyyttä. Leader-ryhmät myöntävät EU-rahoitusta maaseudun kehittämishankkeisiin ja yritystukiin oman paikallisen kehittämisstrategiansa mukaisesti.

 

Lue tiedote Maa- ja metsätalousministeriön verkkosivuilta

Lue tiedote tästä

 

Kuvassa Oulun Seudun Leader ry:n puheenjohtaja Lauri Mikkonen allekirjoittamassa sopimusta. Kuvaaja Satu Mali

 

Tunnelmia tilaisuudesta. Kuvaaja Satu Mali.

Oulun Seudun Leader ry:n hallituksen puheenjohtaja Lauri Mikkonen allekirjoitti Oulun Seudun Leader ry:n sopimuksen.