Nuoret haluavat edistää yrittäjyyttä ja harrastustoimintaa Pohjois-Pohjanmaalla

Pohjois-Pohjanmaan viiden Leader -ryhmän nuorisotyöryhmät kokoontuivat marraskuun ensimmäisenä viikonloppuna Pikku-Syötteelle pohtimaan muun muassa yhteistä toimintasuunnitelmaa. 

Kuvassa on Pohjois-Pohjanmaan Leader-ryhmien Nuorisotyöryhmät ja tubettaja Mandimai, joka luennoi nuorille jaksamisesta sekä sitoutuneisuudesta.

Toimintasuunnitelmaan nuoret nostivat valikoiduista teemoista kolmen kärjeksi yrittäjyyden, kansainvälisyyden sekä osallisuuden. Yrittäjyyteen kannustaminen ja tietoisuuden lisääminen hyvien esimerkkien sekä tuen avulla olivat keskeisimmät asiat, joita halutaan viedä jatkossa yhteistyöllä eteenpäin.

”Tavoitteena olisi tukea nuorten yrittäjyyttä, jotta nuorilla olisi työpaikkoja. Nuoriso Leader toiminnan tehtävä on opastaa ja auttaa nuoria yritystoiminnassa sekä rahoittaa nuorten omia projekteja ja mahdollistaa nuorten omien ideoiden toteuttamista.”

Kansainvälisestä Nuoriso Leader toiminnasta nuoret haluavat oppia uusia toimintatapoja muilta EU-mailta sekä viedä hyviä käytänteitä Suomesta ulkomaille. Kiinnostusta herätti esimerkiksi nuorten mahdollisuudet vaikuttaa alueensa päätöksentekoon sekä kulttuuriin liittyvät teemat.

”Haluaisimme, että Nuoriso Leader tekee kansainvälistä yhteistyötä, koska meidän mielestämme se on mielenkiintoista ja opettavaa. Kansainvälisen toiminnan tavoitteena olisi parantaa kielitaitoa, saada uusia kokemuksia sekä kavereita.”

Nuoret olivat huolissaan siitä, että eriarvoisuus alkaa näkyä harrastusmahdollisuuksissa. Harrastusmahdollisuuksien vähyys korostuu harvaan asutulla maaseudulla sekä harrastamisen hinta puhututtivat nuoria. Nuorten mukaan jokaisella tulisi olla oikeus johonkin mielenkiintoiseen harrastukseen, riippumatta siitä miten varakas tausta nuorella on.

”Tavoitteena olisi parantaa nuorten mahdollisuuksia vaikuttaa ja monipuolistaa harrastusmahdollisuuksia etenkin pienillä paikkakunnilla.”

Nuorisoleader.fi - verkkosivutyöpajassa pohdittiin verkkosivujen kehittämisen suuntaviivoja.

Yhteisellä toimintasuunnitelmalla tavoittelemme laajempaa yhteistyötä sekä innovatiivisia ratkaisuja viedä eteenpäin alueemme nuorten toiveita. Viikonloppuun osallistui yhteensä 32 nuorta viiden Leader ryhmän alueelta. Nuoret ideoivat viikonlopun aikana myös tulevaisuudessa uudistuvia nuorisoleader.fi nettisivuja. Päivitetyn verkkosivuston toivotaan olevan helppokäyttöisempi, sivuilta tulisi löytyä enemmän tietoa rahoitusmahdollisuuksista sekä verkkosivuston ilmeen tulisi vastata uudistettua brändiä.

Viikonlopun kohokohtiin kuului tubettaja Mandimai Sundbergin vierailu, joka kertoi nuorille omasta tiestään yrittäjäksi. Haapajärveltä lähtöisin ja nykyisin Tampereella asuva somevaikuttaja kertoi, ettei antanut ulkoisten paineiden vaikuttaa omiin ratkaisuihin, vaan hän on rohkeasti tehnyt omat päätökset ja luonut menestyksekästä uraa sosiaalisessa mediassa. Mandimai puhui sitoutumisesta, motivaatiosta ja jaksamisen tärkeydestä. Omiin voimavaroihin panostaminen ja itsensä kuunteleminen ovat avainasemassa motivaation synnyssä. Hyvällä motivaatiolla edesauttaa tavoitteisiin pääsyä ja se toimii samalla kannustimena uuden luomisessa.

Viikonlopusta saimme kaikki hyvää buustia tuleviin suunnitelmiin. Reissu oli erittäin onnistunut ja tästä on hyvä jatkaa Nuoriso Leaderin toiminnan kehittämistä eteenpäin!