Nuoret toivovat kotipaikkakunnaltaan viihtyvyyttä

Oulun Seudun Leader järjesti yhdessä nuorisotyöryhmän kanssa syksyllä kyselyn toiminta-alueensa nuorille, jossa tiedusteltiin mielipiteitä vapaa-ajasta sekä kotipaikkakunnan kehittämisestä. Kyselyyn saimme vastauksia yhteensä huimat 851 kpl.

Nuorten näkökulmasta kotipaikkakunnan kehittämisessä tärkeintä on sen viihtyvyyden lisääminen. Harrastusmahdollisuuksien kehittäminen monipuoliseksi oli myös vastaajista (75,9 %) tärkeää. Huomiota toivottiin myös nuorten vaikutusmahdollisuuksien kehittämiseen sekä yrittäjyyteen kannustamiseen ja tukemiseen.
Nuorten hyvinvointiin vaikuttaa eniten vastanneiden mukaan (97,5 %) se, että on kavereita ympärillä. Toisena nostetaan esille, että paikkakunnalla olisi monipuolisesti harrastusmahdollisuuksia ja panostettaisiin nuorten hyvinvointipalveluihin sekä syrjäytymisen ehkäisyyn. Myös nuorille suunnattu toiminta ja tapahtumat lisäävät hyvinvointia. Kotipaikkakunnan luonto ja luonnossa liikkuminen nähtiin myös tärkeäksi hyvinvoinninlähteeksi nuorten keskuudessa.

Vastaajista yli puolet (62 %) kertoi harrastavansa säännöllisesti jotain vapaa-ajalla. Kysyttäessä mitä nuoret haluaisivat harrastaa, yleisimpiä vastauksia olivat muun muassa eri liikuntalajit, kädentaidot sekä musiikki. Matalankynnyksen liikkumista toivottiin myös useassa vastauksessa. Mitä lähempänä vastaaja asui Oulun keskusta-aluetta tai Kempelettä, nuoret kokivat, että harrastusmahdollisuudet ovat alueella hyvät. Maaseudulle toivottiin enemmän tekemistä ja mahdollisuuksia toteuttaa omia projekteja. Kyselyssä nuoret toivoivat, että heidän mielipiteitä kuultaisiin enemmän etenkin nuoria koskevissa asioissa, ennen päätöksen tekoa. Vastaajat pitivät äänestämistä ja kyselyitä hyvinä tapoina vaikuttaa. Erilaiset vaikuttamisryhmät kuten osallisuusryhmät ja nuorisovaltuustot nähtiin myös hyvänä tapana tuoda omia mielipiteitä esiin.

Nuoret mukana päätöksenteossa! 

Nuoret ja nuoriin panostaminen on noussut Oulun Seudun Leaderin tulevan ohjelmakauden valmistelutyössä vahvasti esille. Siksi osaltamme haluamme tuoda nuorten ääntä enemmän kuuluviin ja perustimme syksyllä nuorisotyöryhmän. Nuorisotyöryhmän tehtävänä on päättää mihin asioihin halutaan työryhmällä tarttua ja niitä viedään eteenpäin konkreettisina tavoitteina. Lisäksi nuorisotyöryhmä aloittaa vuoden alusta lausumaan päätökset saapuneisiin Nuoriso Leader rahoitushakemuksiin.

Nuoriso Leader rahoitus on tarkoitettu nuorten omille ideoille. Nuoriso Leaderista voi hakea rahoitusta yhteiseen harrastamiseen, tekemiseen tai tapahtuman järjestämiseen. Se voi olla esimerkiksi airsoftia, frisbeegolfia, lautapelien pelaamista tai jonkin teemajuhlan järjestämistä. Myös oppilaskunnat, järjestöt sekä nuorisotilat voivat hyödyntää rahoitusta, kunhan hakijana ovat 13–25-vuotiaat nuoret, jotka asuvat Oulun Seudun Leaderin toiminta-alueella. Nuoriso Leader tukee myös nuoria yrittäjiä, rahoituksella tuetaan nuoren yrittäjän kone- laite- sekä kalusto hankintoja. Tukea voi myös hyödyntää yrityksen markkinointiin. Tuella on iso merkitys aloittelevalle nuorelle yrittäjälle, sillä yritystoiminnan voi käynnistää heti laadukkailla välineillä ja riski aloittamiseen on pienempi.

 

Lämmin kiitos alueemme kouluille yhteistyöstä kyselyn toteuttamisen kanssa.