Nuorisotyöryhmä pohti kokouksessaan nuorten yrittäjyyttä

Työryhmän tavoitteena on tuoda nuorten yrittäjyyttä sekä vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksia enemmän esille muun muassa viestinnän avulla.

Nuorisotyöryhmä kokousti toisen kerran Iissä Micropoliksen tiloissa. Kokoukseen oli mahdollista osallistua livenä sekä etäyhteydellä. Pitkien välimatkojen vuoksi etäyhteys nuorten kokouksissa on pelastus, sillä se mahdollistaa kaikkien osallistumisen tärkeiden asioiden äärelle.

Kokouksen aiheena oli muun muassa uusien jäsenien hyväksyminen, toiminnanraamien läpikäyminen sekä tulevaisuuden suunnittelua; Mihin teemoihin halutaan nuorisotyöryhmällä tarttua?

Nuoret saivat äänestää sähköisesti eri teemojen tärkeyttä. Kaikki aiheet koettiin tärkeiksi ja jokaiseen teemaan halutaan tulevaisuudessa pureutua. Ensimmäiseksi teemaksi nousi nuorten vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuudet. Toiseksi eniten ääniä sai harrastusmahdollisuudet ja kolmanneksi nuorten mukaan saaminen yhdistystoimintaan sekä päätöksentekoon. Muita teemoja olivat nuorten yrittäjyys, kotipaikkakunnan viihtyvyys, omien projektien mahdollistaminen sekä kansainvälisyys.

Yrittäminen ja yrittäjyys herätti monipuolisesti keskustelua kokouksen aikana. Nuorisotyöryhmän jäsenet kokivat, että kouluissa yrittämisestä ja sen mahdollisuuksista ei kerrota tarpeeksi monipuolisesti. Toivottiin inspiroivia esimerkkejä, sekä keinoja, joilla voisi kokeilla yrittämistä pienellä riskillä.  Yleensä yrityskurssit ovat kouluissa valinnaisia, mutta sitä pohdittiin, olisiko mahdollista saada jokin tietoisku pakolliseksi kaikille oppilaille.

Nuorisotyöryhmän tavoitteena on kehittää Nuoriso Leader viestintää, sekä tuoda rahoituksen mahdollisuuksia paremmin esiin toiminta-alueellamme.  Tuen hyötynä nähdään yhteinen tekeminen, sosiaalinen hyvinvointi sekä nuoren yrittäjän mahdollisuudet, joita voi hyödyntää yritystä perustaessa tai sen kehittämisessä.