Nuorisoyrityksien tukialue laajenee

Toukokuusta alkaen Nuoriso Leader yritystukea voidaan myöntää myös keskusta-alueella asuville nuorille.

Kaksivuotinen kokeilu

Oulun Seudun Leaderin hallitus on hyväksynyt kaksivuotisen kokeilun, jonka aikana testataan Nuoriso Leader rahoituksen laajentamista nuorten yrityskokeiluihin Oulun keskusta-alueelle.

Nuorille suunnattu rahoitusväline Nuoriso Leader on otettu käyttöön Oulun Seudun Leader ry:ssa vuonna 2016 ja sen toimintaa rahoittavat alueemme kunnat.  Rahoitusvälineen käyttöönoton yhteydessä Nuoriso Leader tuelle määriteltiin sama aluerajaus, joka on ollut käytössä Maaseuturahastosta myönnettävissä Leader -tuissa. Maaseuturahaston avulla voidaan tukea maaseutualueiden kehittämistä, esimerkiksi yrityksien, järjestöjen ja kyläyhteisöjen toimintaa. Maaseuturahasto ei voi toimia kaupunkien keskusta-alueilla, jonka vuoksi Suomen suurimpien kaupunkien keskusta-alueet ovat rajattu tukialueen ulkopuolle.  Sen vuoksi Oulun kaupungin keskusta-alueelle ei voida myöntää Maaseuturahaston rahoitusta.

Vuosittain olemme vastaanottaneet Oulun kaupungin keskusta-alueelta Nuoriso Leader hakemuksia, jotka ovat olleet toteutuskelpoisia, mutta niiden rahoittamisen esteenä on ollut alue-rajaus. Aluerajaus on asettanut haasteita myös sidosryhmätyön kehittämiseen.

Syksyllä 2021 perustetun nuorisotyöryhmän aloitteesta lähdettiin selvittämään nuorille suunnatun kyselyn avulla, mitä mieltä alueemme nuoret ovat aluerajauksesta. Vastaajista 329 olivat sitä mieltä, että rajauksesta tulisi luopua, 96 vastaajaa puolestaan kannatti sen säilyttämistä ja vastaajista 392 ei osannut sanoa kumpi vaihtoehto olisi parempi.

Nuorisoyrityksien tukeminen on tärkeää

Nuorisotyöryhmä ja kyselyyn vastanneet nuoret painottivat yrittäjyyden tukemista myös keskusta-alueen nuorille. Maaseutumaisilta alueilta nuoret muuttavat opintojen vuoksi Oulun keskusta-alueille ja tällöin he menettävät mahdollisuuden hakea Nuoriso Leader tukea. Nuoret kokevat, että keskusta-alueella on tarjolla monipuolisesti harrastusmahdollisuuksia, joten niiden tukemiselle ei ole ensisijaista tarvetta. Eniten harrastusmahdollisuuksien lisäämistä ja tukemista kaivataan maaseutumaisilla alueilla.

Aluerajauksen poiston kokeilu yrittäjyyden osalta on erinomainen alku Nuoriso Leader tuen laajenemiselle sekä yhteistyön tiivistämiselle alueellamme. Toukokuun kymmenes päivä oli historiallinen, sillä nuorisotyöryhmä teki kokouksessaan ensimmäisen puoltavan päätöksen keskusta-alueelta tulleelle yrityshakemukselle. Hakemuksia on tulossa lisää, joten se osoittaa, että tälle muutokselle oli selkeä tarve!

On hienoa, kun voimme tukea nuoria yrittäjiä alkavalla työelämäpolulla niin maaseudulla kuin kaupungissa, sillä pienestä alusta voi joskus kasvaa merkittävä menestystarina!