Nuorten projekteja rahoitettiin huikea määrä

Vuoden 2022 alussa nuorisotyöryhmä aloitti käsittelemään saapuneet rahoitushakemukset ja työryhmä kokousti vuoden aikana yhteensä seitsemän kertaa.

Kuva 1.12.2022 pidetystä nuorisotyöryhmän kokouksesta. Etäyhteydellä: Emilia Seppälä, Aava Näykki, Benny Nguyen, Veera Impiö, Miina Jylhänlehto ja Aiva Timonen-Hogli. Paikalla: Joona Karjalainen, Stella Jolkin, Emilia Eade ja Mona Kela

Kulunut vuosi oli Nuoriso Leader toiminnalle erinomainen monessa eri asiassa. Nuorisotyöryhmän yksi isoimmista saavutuksista oli aloite Oulun Seudun Leaderin hallitukselle aluerajauksen poistosta. Aloitteesta muodostui kahden vuoden kokeilu yritystuen osalta, jota hallitus puolsi toukokuussa 2022. Kokeilun aikana selvitämme tuen tarpeellisuudesta keskusta-alueen nuorille. Ensimmäinen kokeiluvuosi toi positiivisia vaikutuksia toimintaamme. Saimme tiivistettyä yhteistyötä alueella toimivien yhteistyötahojen kanssa ja tavoitimme yli 20-vuotiaita nuoria Nuoriso Leader toimintaan mukaan.

Nuorisotyöryhmä otti kantaa valtakunnalliseen Nuoriso Leader brändiuudistukseen ja uusi brändi otettiin käyttöön viime kesänä. Nuorisotyöryhmä myös osallistui aktiivisesti ideoimaan Pohjois-Pohjanmaan Leader-ryhmien yhteisen nuorisoleader.fi-verkkosivuston kehittämistä. Verkkosivuston kehittämisen keskiössä on verkkosivuston toiminnallisuuksien ja käytettävyyden kehittäminen nuorten antaman palautteen pohjalta. Uusi verkkosivusto valmistuu vuoden 2023 aikana.

Nuorten yrittäjyys on edelleen vahvaa toiminta-alueellamme

Vuoden 2022 aikana vastaanotimme yhteensä 61 rahoitushakemusta, joista myönteisen päätöksen sai 40 kappaletta. Myönteisistä päätöksistä 34 oli yrityskokeiluja, joiden kautta työllistyi yhteensä huimat 50 nuorta!

Yrittäjyys on ollut aina suosittua toiminta-alueellamme ja vuosittain olemme tukeneet enemmän yritys- kuin vapaamuotoisia rahoitushakemuksia. Meillä on toiminta-alueella sekä koko maakunnassa vahvaa osaamista yrittäjyyskasvatuksesta ja aktiivisia toimijoita, jotka innostavat nuoria kokeilemaan yrittäjyyttä esimerkiksi kesätyön merkeissä.

Vapaamuotoisia projekteja rahoitimme yhteensä 6 kappaletta, joista kaksi oli tapahtumia. Tapahtumia sekä yhteisiä harrastusvälinehankintoja toivoisimme alueeltamme nousevan enemmän. Panostamme viestinnässä sekä tiedottamisessa enemmän vapaamuotoisten projektien markkinointiin ja toivomme, että saamme tänä vuonna enemmän hakemuksia.

Kaiken kaikkiaan rahoitettujen projektien toteuttamiseen osallistui 84 toiminta-alueen nuorta ja rahaa projekteihin myönnettiin yhteensä 15 436,61 euroa.

Yksi Nuoriso Leader hakemuksista oli Roppis ry, joka loppupeleissä ohjattiin hakemaan maaseuturahaston kehittämistukea uudelle tapahtumalle. Mahtavaa, kuinka alueellamme on aktiivisia nuoria, jotka perustavat uuden yhdistyksen ja suunnittelevat tapahtumia harvaan asutulle maaseudulle.

Vuosi 2023 on toiminnan täyteinen

Vuosi 2023 on lähtenyt jo mukavasti käyntiin ja tammikuu alkaa vaihtua helmikuuksi. Nuorisotyöryhmä on suunnitellut tulevaa ja toimintaa tullaan kehittämään kuluvan vuoden aikana eteenpäin. Tulemme järjestämään tapahtumia kevään aikana toiminta-alueellamme ja jos sinulla on idea omalle paikkakunnallesi, niin ota rohkeasti yhteyttä. Voimme suunnitella yhdessä sopivaa tapahtumaa teidän toiveiden pohjalta!

Ajantasaista tietoa nuorisotyöryhmän toiminnasta löydät some tileiltä:

Instagram: @nuorilleoulunseutu
Facebook: Nuorilleoulunseutu