Pohjois-Pohjanmaan Leader-ryhmien Nuorisotyöryhmät verkostoituvat

Oulaisten Törmänhovilla Pohjois-Pohjanmaan Leader-ryhmien Nuorisotyöryhmät tapasivat ensimmäistä kertaa POP-Nuorisotyöryhmien ajankohtaispäivillä.

Tutustumista, verkostoitumista ja  tulevaisuuden pohdintaa

POP-Nuorisotyöryhmät kokoontuivat ensimmäistä kertaa Oulaisissa Törmänhovilla huhtikuun toisena viikonloppuna. Lauantaista sunnuntaihin kestänyt tapahtuma sisälsi tiukkoja tietoiskuja, joiden vastapainona toteutettiin osallistavia työpajoja, keskusteluja sekä kevyempiä ohjelmanumeroita, kuten aarteen etsintää.

Nuorisotyöryhmien ajankohtaispäivillä käsiteltiin eri aiheita laidasta laitaan. Päivillä keskusteltiin Leader-ryhmien toiminta-alueiden nykytilasta ja eroavaisuuksista, nuorten vaikuttavuusmahdollisuuksista ja tulevaisuuden tarpeista sekä nuorten kansainvälistymismahdollisuuksista. Erätauko – keskustelussa nostettiin esiin asioita, jotka olivat omalla alueella hyvää, mutta kaipaa kehittämistä. Keskustelussa nousi esiin erityisesti nuorten vaikuttavuusmahdollisuuksien kehittäminen ja nuorten mukaan ottaminen päätöksentekoon, harrastusmahdollisuuksien kehittäminen, talkootyökulttuurin erilaiset muodot ja nuorten kokoontumispaikat sekä niiden saavutettavuus. Ajankohtaispäivillä myös ideoitiin, mitä nuoret voisivat tehdä kehittämistä kaipaavien asioiden eteen.

Pohjois-Pohjanmaan Leader-ryhmien nuorisotyöryhmien ajankohtaispäivät koettiin erittäin tärkeäksi ja antoisaksi nuorten keskuudessa. Ajankohtaispäivistä toivottiin tulevan säännöllinen tapaaminen nuorisotyöryhmien keskuudessa.