Seuraava hallituksen kokous 1.9.2022

Seuraava hallituksen kokous pidetään 1.9.2022 klo 17 Teams – etäkokouksena.