Seuraava hallituksen kokous 6.10.2022

Seuraava hallituksen kokous pidetään 6.10.2022 klo 17 Teams – etäkokouksena.