Seuraava hallituksen kokous 7.12.2022

Seuraava hallituksen kokous pidetään 7.12.2022 klo 17 Teams – etäkokouksena.