Seuraava hallituksen kokous 21.6.2022

Seuraava hallituksen kokous pidetään 21.6.2022 klo 17 Teams – etäkokouksena.