Strategiakokous käsitteli päättyneen ohjelmakauden tuloksia

Hallituksen strategiakokous pidettiin 19.1.2023 Martinhovilla, Haukiputaan Martinniemessä.

Kuvassa hallituksen varsinaisia- ja varajäseniä. Vasemmalta Paula Paukkeri, Helena Koivukangas, Sirkka Tihinen, Marja Lahdenperä, Niina Halonen, Lauri Mikkonen, Arvi Mäläskä, Tauno Kova, Mika Mustonen.

Strategiakokous käsitteli ohjelmakauden tuloksia

Hallituksen ensimmäinen kokous on ollut perinteisesti strategiakokous, jossa käsitellään edellisen vuoden tuloksia ja niitä vertaillaan Leader-ryhmän kehittämisstrategiaan, joka ohjaa Leader-ryhmän kehittämistoimintaa ohjelmakausittain. Kokoukseen voivat osallistua hallituksen varsinaiset- ja varajäsenet.

Tänä vuonna strategiakokous käsitteli ohjelmakauden 2014-2020 ja siirtymäkauden 2021-2022 tuloksia. Virallisesti ohjelmakausi päättyi vuoden 2020 loppuun mennessä ja vuosina 2021-2022 toteutettiin siirtymäkautta, jolloin voimassa olivat ohjelmakauden 2014-2020 lait ja asetukset sekä Leader-ryhmän paikallinen kehittämisstrategia vuosille 2014-2020. Siirtymäkaudella oli käytössä erillinen rahoituskehys.

Ohjelmakaudella 2014-2022 vireille tulleita hakemuksia oli 506 kappaletta, joista myönteisen päätöksen sai 298 hanketta. Peruttuja hakemuksia oli yhteensä 50 hakemusta. Yritystukia rahoitettiin 164 kappaletta ja hanketukia 134 kappaletta. Ohjelmakaudella 2014-2022 toteutettiin neljä teemahanketta, joiden avulla voitiin tukea yhdistysten toteuttamia pienhankkeita, jotka olivat kustannuksiltaan pienempiä kuin tavalliset Leader-hankkeet. Teemahankkeiden avulla tuettiin yhteensä 93 kappaletta yhdistysten toteuttamia pienhankkeita.

Rahoitetuissa hanke- ja yritystukihankkeissa korostui erityisesti erilaiset investointihankkeet.  Rahoitetut hankkeet sisälsivät kone- ja laitehankintoja, joille oli selkeä tarve yrityksen tai yhdistyksen toiminnan kehittämisen kannalta. Myönnetyn tuen avulla yritykset ja yhdistykset myös hankkivat, kunnostivat tai laajensivat toimitiloja. Yhdistysten toteuttamissa, 54:ssä hankkeessa, toteutettiin ympäristöä parantavia toimia, joita olivat esimerkiksi erilaisten reitistöjen, lähiliikuntapaikkojen ja virkistysalueiden rakentaminen sekä erilaiset vesistönkunnostushankkeet. Yritysten investointihankkeiden avulla lisättiin yritysten tuotantoa, parannettiin yritysten kannattavuutta ja usein hankittiin energiatehokkaampia koneita sekä laitteita yrityksen toimintaan. Yritysten- ja yhdistysten investointihankkeilla on parannettu toiminta-alueen palveluita.

Julkaisemme ohjelmakauden tuloksia kattavammin kevään 2023 aikana.


Kiinnostaako Oulun Seudun Leaderin hallitustyö?

Oulun Seudun Leader ry:n vuosikokous valitsee hallituksen jäsenistönsä keskuudesta.

 Tutustu hallitustyöskentelyyn