Talkootyöllä uusia ja parantuneita palveluita

”Talkoissa tutustuu uusiin ihmisiin ja saa jopa uusia ystäviä, mikä on merkittävä voimavara. Samalla kun kohtalaisen suuren hankkeen toteuttaa yhdessä, antaa tämä yhteisen onnistumisen elämyksen.”

– Oulun Seudun Leaderin asiakaskysely hanketukiasiakkaille v. 2018

Talkootyöllä mahdollisuuksia maaseudulle!

Vuosina 2014-2020 Oulun Seudun Leader on rahoittanut yhteensä 88 yleishyödyllistä investointihanketta, joissa tehtiin talkootöitä yhteensä 45 764 tuntia.  Rahallisesti tehtyjen talkootöiden arvo on ollut huimat 712 236 euroa. Tehdyllä talkootyöllä on mahdollistettu uusien palveluiden syntyminen, kuten uusien reitistöjen sekä liikuntapaikkojen rakentaminen. Investointihankkeissa tehtävien talkootöiden avulla on voitu myös parantaa olemassa olevia palveluita, esimerkiksi kunnostaa kylän kokoontumistiloja tai kehittää pesäpallostadionin yleisötiloja rakentamalla lisää katsomotilaa.

”Talkoot ovat henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin yksi tärkeä peruspilari kylätoiminnassa.”

Tehtävällä talkootyöllä voidaan osittain kattaa yleishyödyllisen hankkeen omarahoitusosuuden kustannuksia, mutta talkootyöllä on myös vaikutuksia, joiden arvoa ei voida suoranaisesti rahassa mitata. Talkootöillä voidaan kehittää myös yksilön henkistä ja sosiaalista hyvinvointia.

Oulun Seudun Leader toteutti hanketukiasiakkaille kyselyn vuonna 2018, jossa kysyttiin tehdyn talkootyön vaikutusta yksilön henkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Suurin osa vastaajista koki talkootöiden vaikuttaneen positiivisesti omaan henkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Talkootyöt koettiin voimaannuttavina ja talkoissa usein tapaa uusia ihmisiä. Talkootöiden haasteena koettiin ajanpuute ja talkootöiden aikatauluttaminen sopivaksi oman elämän aikatauluihin, mutta talkootöiden tulokset koettiin olevan palkitsevia ja tehdyistä talkootöistä jää aina hyvä olotila.

”Talkoissa tutustuu uusiin ihmisiin ja saa jopa uusia ystäviä, mikä on merkittävä voimavara. Samalla kun kohtalaisen suuren hankkeen toteuttaa yhdessä, antaa tämä yhteisen onnistumisen elämyksen.”

 


Onko yhdistyksellänne suunnitteilla investointihanke?

Ole yhteydessä toimistoomme, autamme hankkeen suunnittelussa!

Tästä yhteystietoihin