Vapaan virran puolesta

Kuivajoen alajuoksu uhkasi rehevöityä ja madaltua niin pahasti, että veden laatu ja joen virkistyskäyttö olivat uhattuina. Kahden Leader-rahoitetun hankkeen voimin Kuivajoki virtaa nyt vapaammin.

Muutamia vuosia takaperin Pekka Tiitisen mökkilaiturilta näkyi lähes umpeen rehevöitynyt ja vain vaivoin virtaava jokimaisema. Nyt tilanne on täysin toinen. Kuivajoki virtaa kahta uomaa pitkin kauniisti kohisten.

Itsekseen joki ei ole uomia saanut aikaan. Kuivajoen alajuoksua on kunnostettu aktiivisesti vuodesta 2016 asti muun muassa kahden Leader-rahoitetun hankkeen voimin. Nyt niistä päättymässä on Kuivajoen alajuoksun kehittämishankkeen 2. vaihe.

Kunnostamishankkeen ensimmäisessä vaiheessa, joka oli käynnissä vuosina 2016-2019, tavoitteena oli muun muassa ruopata Kuivajoen veneväylää paremmaksi sekä kunnostaa joen varrella sijaitseva Pankinnokan virkistysalue ja rakentaa sinne rannan virkistyskäyttöä lisäävää infraa.

— Pankinnokan alue oli tuolloin ihan täynnä kaislaa, eikä siellä viihtynyt kukaan. Nyt ranta on todella siistissä kunnossa, ja se vetää kesäisin paljon uimareita ja matkailijoita, tietää Tiitinen kertoa.

Kuivajoen kehittämishankkeeseen päätettiin tehdä myös toinen vaihe, sillä ensimmäisen vaiheen kunnostustöiden jälkeen joki kärsi edelleen lietteestä ja rehevöitymisestä, joita aiheuttivat muun muassa metsäojitus ja turvetuotanto. Tuen hakeminen Oulun Seudun Leaderilta oli toisen vaiheen alkaessa Kuivajoen osakaskunnalle jo tuttua puuhaa.

— Tämän kaltaisille hankkeille ei ole monia rahoitusväyliä tai hankeikkunoita. Leaderin ajatus maaseudun kehittämisestä istuu lisäksi hyvin myös meidän toimintaamme. Saimme Leaderilta kokonaisvaltaisesti tukea sekä hakemusten tekemiselle että eteenpäin viemiselle, Tiitinen kertoo.

Toisen vaiheen aikana Kuivajoen alajuoksun väylältä on poistettu lietteitä ja kiviä, virtaama-alueita on kehitetty, vesikasvillisuutta niitetty ja Kaikkolanrannassa sijaitsevaa aallonmurtajaa on parannettu. Lisäksi yhteen saareen on muotoiltu rantautumispaikka ja rakennettu tulistelupaikka kalastajia varten.

Lokakuun lopussa päättyvä hanke on Tiitisen mukaan toteutunut täysin aikataulussa.

— Kaikki on mennyt huippuhyvin. Osakas- ja hoitokunnan porukka on ollut hyvin aktiivista ja virtauksiin liittyvät kehitystoimet näkyvät jo nyt esimerkiksi kalakannan muutoksina. Meillä on ollut vuosikymmeniä mökki tässä joen varrella, ja aikoihin ei ole tullut niin valtavia ahvenia tai madetta kuin nyt, Tiitinen kertoo.

Tiitisen mukaan Kuivajoen kunnostaminen ja parantaminen ei lopu, vaikka Leader-rahoitettu hanke nyt päättyykin.

— Osakaskunnan tehtävä on pitää huolta vesistöistä, joten kehitystyö ei jää tähän.

Tiitinen kertoo, että tulevaisuudessa osakaskunta aikoo toteuttaa ison mittakaavan ruoppaussuunnitelman, jonka avulla voitaisiin luvittaa kerralla iso alue joesta ruopattavaksi.

— Mielenkiinnolla odotamme, että saisimme ruoppausluvan ja voisimme alkaa ottaa taas seuraavia askelia Kuivajoen kehittämistyön parissa.

Teksti ja kuvat: Terhi Ojala

 


Onko sinulla hankeidea? Ole yhteydessä toimistoomme.

Yhteystiedot