Vuoden paikallinen kehittäjä

Oulun Seudun Leader ry on palkinnut Vuoden Paikallinen kehittäjäksi Pohjois-Pohjanmaan Urheilu ja Liikunta ry:n.

Palkinnon vastaanotti Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:n aluejohtaja Esko Hassinen ja aikuisliikunnan kehittäjä Ilkka Kurttila.

Aktiivista toimintaa kaikenikäisille

Vuosikokouksen jälkeen palkittiin kunniakirjalla ja kukkakimpulla Oulun Seudun Leaderin hallituksen valitsema vuoden paikallinen kehittäjä Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry. Valitessaan vuoden paikallista kehittäjää hallitus on huomioinut Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry olevan aktiivinen, maakunnallinen toimija, joka on toteuttanut vuosina 2015-2022 kolme Oulun Seudun Leader ry:n rahoittamaa hanketta.

Yhteisyydellä hyvinvointia – hankkeessa järjestettiin yhdistystoiminnan hallintoon ja kehittämiseen liittyviä koulutuksia sekä liikunnallisia koulutuksia, hankkeessa muun muassa koulutettiin lasten liikuntakerhojen ohjaajia.

Kyläkisälli – hankkeessa järjestettiin harvaan asutulla maaseudulla erilaisia liikuntakokeiluja yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa, järjestettiin terveyden edistämiseen tähtääviä luentoja ja koulutuksia sekä tapahtumia, jotka aktivoivat kylää ja lisäsivät kylän yhteisöllisyyttä

Hyvinvointitupa – hankkeessa vierailtiin kylillä järjestäen terveyttä ja hyvinvointia tukevia tapahtumia eli Hyvinvointitupia. Terveys- ja hyvinvointipalveluita tarjottiin kyläläisille lähellä heidän omaa arkiympäristöään: kylätaloilla ja -kouluilla tai muissa helposti saavutettavissa matalankynnyksen paikoissa.  Hanke toteutettiin kokeilupilottina Pudasjärvellä.

Toteutetut hankkeet ovat palvelleet laaja-alaisesti eri kohderyhmiä Oulun Seudun Leader ry:n toiminta-alueella. Hankkeiden järjestämään toimintaan on osallistunut yhteensä huimat 14 573 henkilöä, jonka perusteella hankkeille on ollut selvä tarve toiminta-alueella.