Vuoden paikallinen kehittäjä

Oulun Seudun Leader ry on palkinnut Vuoden paikallisena kehittäjänä Satun valmennus ja liikuntapalvelut – yrityksen ja sitä luotsaavan Satu Kaiston Iistä.

Palkinnon vastaanotti Vuoden paikallinen kehittäjä Satu Kaisto, Iistä.

Rohkeaa ja määrätietoista yritystoiminnan kehittämistä

Oulun Seudun Leader ry:n vuosikokouksen jälkeen palkittiin Oulun Seudun Leaderin hallituksen valitsema Vuoden paikallinen kehittäjä Satun valmennus ja liikuntapalvelut – niminen yritys ja sitä luotsaava Satu Kaisto Iistä. Vuoden paikallisen kehittäjän valinnassa painottui Satun aito halu kehittää yrityksensä palvelutarjontaa ennakkoluulottomasti ja rohkeasti. Hän on omalla yritystoiminnallaan monipuolistanut Iin palveluntarjontaa ja mahdollistanut palveluiden säilymisen paikkakunnalla. Määrätietoinen yrityksen kehittäminen on luonut pohjan liikuntakeskus Taffiille, joka yhdistää saman katon alle useita eri hyvinvointialan yrittäjiä, kuten kampaamon, hierojan ja psykoterapeutin.

Oulun Seudun Leader on rahoittanut Satun valmennus- ja liikuntapalvelut-yritykselle kolme hanketta, joiden avulla yritykselle on hankittu toiminnassa tarvittavaa, laadukasta liikuntavälineistöä.

Oulun Seudun Leader onnittelee Vuoden paikallista kehittäjää!