Uusia yrityksiä ja säilytettyjä työpaikkoja!

”Yritystoiminnan kannalta välttämätön hankinta, jota tuskin olisi tullut ostettua ilman yritystukea.”

– Oulun Seudun Leaderin asiakaskysely yritystukiasiakkaille v. 2018

Investointeja, pilotointia ja kehittämistä

Vuosina 2014-2020 Oulun Seudun Leader on rahoittanut yhteensä 130 yritystukihanketta, joilla on tuettu maaseudun yrityksiä. Yritystukihankkeilla yritykset ovat voineet kehittää yritystoimintaansa investoimalla, pilotoimalla tuotteita tai palveluita sekä kehittämällä yritystoiminnassa tarvittavaa osaamista.  Rahoitetuista yritystukihankkeista suurin osa (119 yritystukihanketta) ovat olleet yritysten investointihankkeita.  Investointihankkeet ovat sisältäneet yritystoiminnassa tarvittavia kone-, laite- ja kalustohankintoja, toimitilojen ostamista, rakentamista, remontoimista tai ympäristöä parantavia toimia.

Rahoitetuista yritystukihankkeista yhdeksän kappaletta kohdistui yrityksen perustamis – tai kokeilutukeen. Perustamistuella kehitettiin yritystoimintaa mm. asiantuntijapalveluiden avulla ja kokeilutuella mahdollistettiin uusien tuotteiden tai palveluiden kokeilu sekä testaus. Kaudella 2014-2020 rahoitettiin myös kaksi yritysten yhteistyöhanketta, joissa kehitettiin yritysten sähköisen markkinoinnin osaamista ja pilotoitiin erilaisia toimintamalleja.

”Olemme huomattavasti parantaneet tuotteen valmistusaikaa sekä laatua ja kilpailemme isommista urakoista..”

 

Oulun Seudun Leader toteutti kyselyn yritystukiasiakkaille vuonna 2018, jossa tiedusteltiin yritystuen vaikutuksia yritystoimintaan. Suurin osa vastaajista koki, että saadulla yritystuella on erittäin suuri vaikutus yrityksen tulevaisuuden näkymiin. Saadun tuen myötä motivaatio yrittäjänä toimimiseen kasvoi ja usein yritystoiminnan koettiin monipuolistuneen yritystuen avulla. Tuen myötä yritystoiminnan kehittämiseen suhtauduttiin aikaisempaa myönteisemmin myös hankkeen toteuttamisen jälkeen.

”Yritystoiminta on tuonut mukanaan kokonaan uuden toimialueen yritykselleni ja heti alkujaan sain palkata yritykseeni sen ensimmäisen ulkopuolisen työntekijän. Ilman yritystukea ei toimintaa olisi välttämättä käynnistetty, joten olen erittäin tyytyväinen tukeen ja sen tuomiin positiivisiin vaikutuksiin yritykseeni.”

 


Onko yrityksellänne suunnitteilla yritystukihanke?

Ole yhteydessä toimistoomme, autamme hankkeen suunnittelussa!

Tästä yhteystietoihin