Maksun hakeminen

Hankeprosessi päättyy vasta sen jälkeen, kun hankkeen loppumaksu – hakemus on saanut hyväksytyn maksupäätöksen.

Muista hakea maksua

Viranomaispäätöksen ehdoista käy ilmi hankkeen maksun hakemisen määräajat. Maksun hakemisen määräajat riippuvat hanketyypistä ja hankkeen toteutusajasta.

 

Sähköinen Hyrrä – hakujärjestelmä ei lähetä erillistä muistutusta määräaikojen umpeen menosta. Pyrimme muistuttamaan asiakkaitamme maksun hakemisesta hyvissä ajoin, mutta maksun hakeminen on ensisijaisesti hankkeen toteuttajan vastuulla.

 

 

Muista nämä

 • Tarkasta viranomaispäätöksestä maksun hakemiseen  liittyvät määräajat
 • Maksua on haettava viimeistään neljän kuukauden sisällä toteutusajan päättymisestä
 • Hankkeiden maksuhakemusten käsittelystä vastaa ELY-keskus. Maksuhakemukseen liittyvää neuvontaa voi kysyä myös Leader – neuvojalta ennen maksuhakemuksen lähettämistä ELY-
 • Riittävät selitteet sisältävä pääkirjan ote välittömistä kustannuksista
 • Loppumaksun yhteydessä ilmoitetaan hankkeen toteumatiedot
 • Yleishyödyllisen hankkeen loppumaksuun loppuraportti
 • Jos olet valinnut hankkeesi kustannusmalliksi tuotosperusteisuuden, kokeilutuen, osa-aikaisen yrittäjän tuen, päätoimisen yrittäjän tuen, kehittämistuen tai jonkin muun yritystuen kuin investointituen, tarvittavat liitteet ovat rahoituspäätöksessä mainitut todentamisdokumentit, kuten valokuvat, vuokrasopimus, kuvat ja linkit. ÄLÄ liitä kuitteja näiden hankkeiden maksuihin.

Maksun hakeminen

Yleisiä ohjeita maksun hakemisesta

 • Maksuhakemus löytyy Hyrrä –  hakujärjestelmän ”Pää­tös”-välilehdeltä.
 • Ole tarkkana, että valitset oikean maksuhakemustyypin:
  • Maksuerää haetaan silloin, kun hankkeeseen syntyy vielä kuluja maksun jälkeen.
  • Loppumaksua haetaan, kun hanke on kokonaisuudesssaan valmis eikä hankkeelle synny enää kustannuksia. Ensimmäinen maksuhakemus voi olla loppumaksu, mikäli hanke on valmis ja hankkeen kaikki kustannukset ovat syntyneet ennen ensimmäistä maksuhakemusta.

Maksun hakeminen

 1. Maksua haetaan Hyrrä – hakujärjestelmän kautta.
 2. Maksuhakemus täytetään huolellisesti ja hakemukseen liitetään tarvittavat liitteet. Lopuksi hakemus allekirjoitetaan ”Allekirjoitus” välilehdellä ja lähetetään ELY-keskukseen klikkaamalla ”Lähetä” – painiketta.
 3. ELY-keskuksen maksatusasiantuntija voi pyytää hakemukseen lisätietoja erillisellä lisätietopyynnöllä. Lisätietopyynnöstä tulee ilmoitus hakemuksen vastuuhenkilön sähköpostiin.
 4. ELY-keskus tekee maksupäätöksen, jonka jälkeen tuki maksetaan Ruokaviraston ja Oulun Seudun Leaderin toimesta
 5. Huolehdi hankkeen pysyvyysehdosta maksupäätöksen jälkeen.

Muistilista maksuhakemuksen liitteistä

Investointihankkeet Pakolliset liitteet kaikilta hakijoilta

 • Ote kirjanpidon pääkirjasta maksua haettavalta ajalta ja sille aikavälille sijoittuvista kuluista. Huomioithan, että pääkirjaotteella ei saa olla muita merkintöjä.
 • Hankkeeseen liittyvät menotositteet eli laskut.
 • Maksutositteet jokaisen menotositteen osalta. Esim. verkkopankista tulostettava maksukuitti tai tiliote
 • Seurantatiedot toteumatietojen osalta, jotka täytetään Hyrrä – hakujärjestelmään

Hanketyyppikohtaiset liitteet

 • Yleishyödyllisen hankkeen loppuraportti

  Maksuhakemuksen yhteydessä on palautettava hankkeen loppuraportti. Raportin ohjerunko on esitetty hankkeen viranomaispäätöksessä.

 • Yleishyödyllisen hankkeen palkkakulut

  Mikäli hankkeelle on hyväksytty palkkakuluja, tulee maksuhakemukseen liittää:

  • Työajanseuranta (Ruokaviraston lomake tai oma, vastaavat tiedot sisältävä)
  • Palkka- ja sivukulutositteet
  • Työsopimus ensimmäiseen maksuerään ja aina jos sopimukseen tulee muutok
 • Yleishyödyllisen hankkeen matkakulut

  Mikäli hankkeelle on hyväksytty palkkakuluja, tulee maksuhakemukseen liittää:

  • Matkalaskut erillisenä tositteena, jossa näkyy matka-aika, -kohde ja -tarkoitus
  • Liitteeksi ohjelma tai muu dokumentti matkan tarkoituksesta
 • Yleishyödyllisen hankkeen talkootyöt

  Talkootyön tuntikirjanpito allekirjoitettuna

 • Yleishyödyllisen hankkeen ohjausryhmä

  Mikäli hankkeelle on asetettu ohjausryhmä, tulee maksuhakemuksen liitteeksi liittää ohjausryhmän pöytäkirjat tai muistiot

   

 • Investointihankkeet (yritys - ja hanketuet)

  • Rakentamista sisältävissä hankkeissa tulee toimittaa maksuhakemuksen liitteenä mahdolliset luvanmukaiset loppukatselmuspöytäkirjat
  • Mikäli tukea on myönnetty rakennuksen hankintaan, tulee maksuhakemuksen liitteenä toimittaa kauppakirja hankinnasta

   

     Leader-rahoituksen tukien maksatukset haetaan Hyrrästä.     Siirry Hyrrään