Perämeren rannikon Kalaleaderin kehittämishankehaku on avattu!

Perämeren rannikon Kalaleader-jaosto on virallisesti hyväksynyt kehittämishankehaun avaamisen

Kehittämishankehaku avautuu jatkuvana hakuna. Samalla Kalaleader-jaosto hyväksyi valintakriteerit. Kalaleader-jaosto ohjaa Kalaleader-toimintaa. Sen tärkein tehtävä on päättää Kalaleaderin kehittämishankkeiden rahoittamisesta. Toiminta rahoitetaan Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta eli EMKVR:stä. Euroopan komissio on hyväksynyt EMKVR Suomen ohjelman 2021-2027. Seuraavaksi seurantakomitea pääsee kokoontumaan ja hyväksymään Suomen ohjelman viralliset valintakriteerit. Tämän vuoksi tukipäätöksiä ELY-keskuksesta voidaan odottaa vasta lokakuun puolella.

Tässä vielä kootusti Perämeren rannikon Kalaleaderin strategia. Rahoitusta vuosille 2021-2027 on myönnetty 950 000 euroa. Strategia keskittyy kaupallisen kalastuksen, vesiviljelyn, kalanjalostuksen ja kalastusmatkailun kehittämiseen. Kaikkien keskiössä paikallisen kalan käytön edistäminen.

Tärkeimmät tavoitteet ovat kalastuksen elinvoimaisuuden säilyttäminen, kalatalousalan uusiutuminen ja verkostoituminen, kalaresurssin tehokas hyödyntäminen ja paikallisen kalan markkinointi sekä uudet tuotteet. Lisäksi uutena painopisteenä on kalastuspalveluiden ja -matkailun kehittäminen. Kaikissa on mukana kestävä kehitys ja verkostotyöskentely. Kalaleader toimii linkkinä kaikkien kalatalousalaan liittyvien sidosryhmien välillä.

Kaupalliseen kalastukseen ja kalatalousalalle täytyy löytää uusia yrittäjiä sekä investointitoimia. Vetovoimaisuuden ja kannattavuuden lisääminen, positiivinen markkinointi sekä panostukset työhyvinvointiin ovat keskeisessä asemassa. On myös tärkeää löytää ratkaisuja hylkeiden aiheuttamien vahinkojen ehkäisemiseen sekä panostaa kalasatamien kunnossapitoon ja kehittämiseen. Perämeren kalakannat kestävät vaelluskaloja lukuun ottamatta pyytämistä kestävästi nykyistä enemmän.

Vajaasti hyödynnettyjen kalalajien pyyntiä voidaan kehittää ja saalishuippuja hyödyntää tehokkaasti löytämällä uusia käyttökohteita ja tuotteita. Lisäksi pyydyskehitystä sekä kalan alkukäsittelyn tehostamista voidaan lisätä. Hyvä verkostoituminen, koulutukset, opintomatkat ja neuvontatyö mahdollistavat uusien ja toimivien käytäntöjen hyödyntämisen. Tiedon tuottaminen alueellisista kalakannoista on jatkossakin tärkeää. Vesiviljelyn puolella on mahdollista kasvattaa tuotantomääriä kestävästi. Paikallisen kalan käytön merkittävä lisääminen vaatii uusien tuotteiden kehittämistä ja markkinointia, jotta käyttö lisääntyy kotitalouksissa, suurkeittiöissä, ravintoloissa ja kaupoissa. Kalastusmatkailupalveluilla on Perämeren rannikon alueella potentiaalia yhteistyössä muiden matkailupalveluiden kanssa.

Strategian löydät kokonaisuudessaan täältä:

https://oulunseudunleader.fi/kalatalous/ohjelmakausi-2021-2027/

Mikko Tenhunen

Kalatalousaktivaattori

mikko.tenhunen@oulunseudunleader.fi

Puh. +358 40 759 7505