Lähikalaa lautaselle

Hankkeen tarkoituksena on lisätä lähikalan, lähikalatuotteiden, kalantuotannon ja –tuottajien tunnettavuutta kuluttajien keskuudessa tuoden samalla esiin kala-alan toimijoita lähiruoan tuottajina. Kala-alasta luodaan positiivista kuvaa ja houkuttelevaa alaa koulutuksen ja työllisyyden kannalta. Kalastus on merkittävä osa suomalaista kulttuuria ja tärkeä osa kotimaista ruokaturvaa. Kotimaisen kalan ekologisuus, terveellisyys ja positiiviset vaikutukset ympäristöön ovat myös hyvin ajankohtaisia teemoja, joita hankkeessa tuodaan esiin.

Lisäksi hanke edistää lähikalan käyttöä julkisissa ja yksityisissä ammattikeittiöissä sekä valmisruokateollisuudessa. Hankkeessa selvitetään lähikalan käyttöä Perämeren rannikon kalatalousalueella selvittäen lähikalan kysyntää ja tarjontaa sekä hankintakanavia. Kalastajien, jalostajien ja ammattikeittiöiden yhteistyötä aktivoidaan. Toimijoita kannustetaan löytämään uusia yhteistyömahdollisuuksia sekä aktivoidaan uusien kalatuotteiden tuotekehitykseen.

Yleishyödyllinen kehittämishanke

Hakija: ProAgria Oulu / Maa- ja kotitalousnaiset ry

Hankkeen toteutusaika: 3/2023 – 12/2024

Kokonaiskustannukset: 114 427 €, Myönnetty tuki: 102 984 €, 90 %


Katso myös