Vaellussiika jatkohanke 2

Hankkeessa jatketaan toimivan rysämallin kehittämistä Iijoella emokalapyyntiin ja muun emokalapyynnin jatkokehittämistä sekä hyljehaittojen estämistä. Vaellussiika on tärkeä saalislaji kaupallisen kalastuksen kannalta. Vaellussiikakantoja pidetään yllä lähes yksinomaan hoitotoimenpiteillä, joiden onnistumista hylkeet ovat viime vuosina pahasti alkaneet häiritä. On kehitettävä emokalojen uusia pyyntimenetelmiä sekä etsiä keinoja hyljehaittojen torjumiseksi,
jotta vaellussiikakannat olisivat tulevaisuudessakin niin vahvoja. Hankkeen hyödyt kohdistuvat koko Perämerelle.

Vaellussiikakantoja pidetään yllä hoitotoimenpiteillä, joiden onnistumista hylkeet ovat alkaneet häiritä. Vaellussiian hoito ja myös vaellussiian luontainen lisääntyminen on uhattuna. Hylkeet ovat oppineet tulemaan jokialueille ja ovat joella vaellussiian nousun sekä kudun ajan. Hankkeen tavoitteena on turvata siian mädinhankinta ja siian hoito, joka on vuosikymmeniä pitänyt Iijoen vaellussiian elinvoimaisena. Hylkeitä ei ole  ennen nähty jokialueilla, kun kalan nousevat jokiin kutemaan. Hankkeen tavoitteena on turvata siian nousu, emokalojen pyynti, siian hoito ja siian luontainen lisääntyminen. Tavoitteena on myös hyljetuhojen estäminen jokialueilla. Lisäksi hankkeessa testataan hyljekarkoitin linjaa virtavedessä.

Yleishyödyllinen kehittämishanke

Hakija: Osuuskunta Team Kala

Hankkeen toteutusaika: 6/2022 – 3/2024

Kokonaiskustannukset: 23 500 €, Myönnetty tuki: 21 150 €, 90 %


Katso myös