Iijoen virkistyskäytön ja lähikalastusmahdollisuuksien kehittäminen

Pudasjärven kaupunkitaajaman läpi virtaa Iijoki. Hankkeessa edistetään taajaman lähikalastusmahdollisuuksia ja vesistön virkistyskäyttöä parantamalla Iijoen ranta-alueiden saavutettavuutta, rakentamalla kalastuslaitureita ja venepaikkoja sekä pystyttämällä tienvarsiin ja maastoon opasteviittoja ja infotauluja.

Pudasjärven kaupunki on toteuttanut hankkeen Iijoen virkistyskäytön ja lähikalastusmahdollisuuksien kehittämisestä. Hankkeessa rakennettiin muun muassa Pietarilan- ja Rajamaan rantaan kalastuslaitureita, kalastusportaita, venepaikkoja, opasteita sekä ulkoilupolku. Hankkeen idea on syntynyt kuntalaisten toiveiden perusteella. Tavoitteena on madaltaa kynnystä aloittaa kalastusharrastus, sekä luoda virkistysrakenteita kuntalaisten käyttöön.

 

Hanketyyppi  yleishyödyllinen investointihanke

Hankkeen toteuttaja Pudasjärven kaupunki

Hankeaika 2019-2021

Kokonaisrahoitus 177 927 €


Katso myös